I jernbanedriften gis signal ved togfremføringen som regel med lys fra faste apparater, hvor hver farge har sin særlige betydning (rødt = stopp, grønt = kjøretillatelse, gult = varsom kjøring). Signaler inngår som regel i større sikringsanlegg eller fjernstyringssystemer. Se CTC.