kode

Artikkelstart

Kode er et begrep med flere betydninger; ofte brukt om systemer av ord, tall eller bokstaver; uskrevne regler for oppførsel i sosiale sammenhenger; eller instruksjoner (for eksempel i et dataprogram).

Faktaboks

Etymologi
av latin codex, egentlig ‘treskive, tretavle’

Regelverk

Kode er et regelverk for representasjon av opplysninger ved symboler eller signaler.

Hensikten med en kode kan være å ha en standardisert, lettkjennelig fremstilling, for eksempel fargekoden for kaldt- og varmtvannskraner, symbolkode for vaskbarhet av tekstiler eller faste lyssignaler om skips bevegelser.

En kode kan brukes til systematiske inndelinger av bøker, vareartikler eller lignende. Ved kodifisering henføres artiklene til hensiktsmessige grupper og undergrupper og tildeles kodebetegnelser hvor de forskjellige elementene angir ulike inndelinger etter art, bruksområde, oppbevaringssted eller lignende.

Skriftsystem

Kode er et system for hemmelig skrift hvor setninger, ord, stavelser, bokstaver, tegn og tall erstattes med faste avtalte tallgrupper eller bokstavgrupper (kodegrupper). Se kryptografi.

Metode

er et regelverk eller en metode for informasjonsoverføring som skal sikre økonomisk og sikker kommunikasjon.

De eldre kommersielle kodene sammentrengte lange tekster til kortere tegngrupper som sparte telegramutgifter. I signalfremføring benyttes koder som utnytter sambandslinjen godt, uten å være for følsomme for forstyrrelser (støy).

Koder kan også gi adgang til kontroll av at data er korrekt overført, eventuelt også til å rette opp feil. Å kode er å anvende reglene på enkelttilfeller (resultatet kan også kalles en kode). Den omvendte prosessen kalles dekoding.

Mange koder tar sikte på bruk av spesielle tekniske apparater. Bokstav- og tallmateriale som skal behandles maskinelt (for eksempel i datamaskiner), kan fremstilles ved magnetmønsterkode på ulike lagringsmedia, for eksempel harddisker. Lignende koding brukes også i kort som åpner låser, i kort for minibanker og lignende. Ofte er diverse kodetransformasjoner nødvendige under behandlingen.

I digital telefoni (pulskodemodulasjon, PCM) og i digitale musikkinstrumenter (synthesizer) representeres lydsignaler ved tallkoder under overføring og behandling inntil de igjen dekodes til lydsignaler.

IT

Kode, det å programmere («koding»), eller programkoden som blir skrevet under utviklingen av et dataprogram. Se kode – IT og kodeteori

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg