Klengemaure, ettårig art i maurefamilien. 20–120 cm høy, hvite blomster. Arten har fått sitt navn pga. at hele planten og fruktene er forsynt med krokpigger og lett hefter seg fast i dyr og mennesker. Klengemaure vokser på strandkanter, avfallsplasser, i urer og åkrer til Troms, sjelden i Finnmark. Som ugress er den sommerettårig og gjør seg mest gjeldende på spesielle lokaliteter i Hedmark, Oppland og i Trøndelag. Klengemaure er resistent mot MCPA og flere andre herbicider. Ukritisk bruk av disse midlene har noen steder forsterket ugressproblemet. Andre midler, f.eks. mekoprop og rimsulfuron, har derimot god effekt og kan brukes i henholdsvis kornåker og potetåker.