Maurefamilien er en plantefamilie innen klassen tofrøbladede planter. Fra planter i denne familien kommer blant annet kaffe og kinin. Hele artikkelen