Dugurd er et dialektuttrykk for et formiddagsmåltid som blir spist ca. kl. 10, eller til litt forskjellig tid i forskjellige landsdeler. Det tilsvarende om ettermiddagen er eftasverd.