John B.S. Haldane, britisk biolog, brorsønn av R. B. Haldane. Professor i biometri ved University College, London 1937. Haldane gav betydelige bidrag til fysiologien, genetikken og biometrien ved siden av en omfattende populær og essayistisk produksjon, bl.a. Daedalus (1924), Science and Ethics (1928), The Causes of Evolution (1932), The Marxist Philosophy and the Sciences (1938), Heredity and politics (1938), Science Advances (1947), The Biochemistry of Genetics (1954).