Theodosius Dobzhansky, russisk-amerikansk genetiker og evolusjonsbiolog, gav betydelige bidrag innen evolusjonsteori, populasjonsgenetikk og menneskets utvikling. Hans bok Genetics and the Origin of Species (1937) var av stor betydning for utviklingen av den moderne evolusjonsteorien. Flere av hans arbeider fikk også stor innflytelse på antropologien, ikke minst boken Mankind Evolving (1962).