George Gaylord Simpson, amerikansk zoolog og paleontolog. Kjent for sine bidrag til evolusjonsteorien og til forståelsen av dyrevandringer over og mellom kontinenter i fjerne geologiske tidsepoker. Særlig viktige er studiene over Sør-Amerikas fossile pattedyrfauna. Omkring den annen verdenskrig deltok han i utformingen av ny-darwinismen. Han skrev bl.a. Tempo and Mode in Evolution (1944), The Meaning of Evolution (1949; ny utg. 1967), The Major Features of Evolution (1953) og Principles of Animal Taxonomy (1961).