Bueforglemmegei, ettårig art i rubladfamilien. 5–20 cm høy med hele blad spredt på stengelen og en bladrosett nederst ved grunnen. Blomstene er små og blekblå. Bueforglemmegei vokser på tangvoller og langs vannkanter langs kysten nord til Finnmark.