Bifenyl, difenyl, C6H5C6H5, fargeløst krystallinsk stoff, smeltepunkt 70 °C, kokepunkt 254 °C. Forekommer i steinkulltjære, men kan også fremstilles ved sterk opphetning av benzendamp. Har fungistatisk (sopphindrende) virkning og brukes noe til impregnering av næringsmiddelemballasje (f.eks. for appelsiner). Brukes også i kjemisk syntese og som varmeoverføringsmedium. Bifenyl har teoretisk interesse da enkelte av dets derivater kan opptre i optisk aktive former uten å inneholde noe asymmetrisk karbonatom. Fenomenet skyldes at det ikke lenger er fri dreibarhet om den bindingen som knytter de to benzenringene sammen. Se stereokjemi.