Varmeoverføringsmedium, stoff som brukes ved tekniske prosesser for å overføre varme når direkte oppvarming eller oppvarming ved en enkel varmeveksler ikke kan nyttes. Varmeoverføringsmedium er som regel væske eller gass, men også fast stoff som stålkuler, sand, magnesitt o.a. blir brukt. Dette varmes opp direkte og overføres mekanisk til det sted varmen skal benyttes. Av væsker brukes bl.a. vann (ofte under høyt trykk), olje (varmeoverføringsolje el. termalolje), difenyl, blanding av difenyl og difenyloksid (dowtherm), flytende metaller (spesielt alkalimetaller) og salter. Ofte oppvarmes væskene til koking, overføres i dampform og avgir sin varme ved kondensasjon.