Aromastoffer er kjemiske stoffer som bidrar til lukt og smak av maten. De er en av mange grupper tilsetningsstoffer som brukes i matindustrien. Aromastoffene er, som andre tilsetningsstoffer, kjemiske forbindelser.

Faktaboks

Uttale
arˈomaståffe(r)
Også kjent som

smaksstoffer

Aromastoffer er oftest flyktige forbindelser som i mange tilfeller er oljeløselige. De kan enten være kjemisk fremstilt, eller være utvunnet av matvarer eller krydder ved destillasjon eller uttrekk med egnet løsningsmiddel. Mange aromastoffer, for eksempel vanillin, finnes både kjemisk fremstilt og som et naturlig ekstrakt.

Krydder, fruktjus, moste grønnsaker og lignende, regnes ikke som aromastoffer, men som naturlige ingredienser. Det samme gjelder salt og sukker, som historisk regnes som ingredienser selv om de er rene kjemiske forbindelser.

Regelverk

Aromastoffer har ikke egne E-nummer slik som andre tilsetningsstoffer. Produsenten av matvaren trenger heller ikke å oppgi hvilke(t) aromastoff som er benytta i matvaren. Typiske beskrivelser er «aromaer», «naturlige aromaer» og «naturidentisk aroma».

Sukker, salt, fruktjus og andre tradisjonelle ingredienser må derimot oppgis på vanlig måte, det samme gjelder tilsetningsstoffene som har E-nummer. Den ingrediensen som er brukt mest skal stå først, og så de andre i minkende rekkefølge.

Liste over godkjente aromastoffer i matvarer

Aromastoffene som er tillatt til bruk i matvarer er ført opp i lista nedenfor. Lista viser gyldige aromastoffer i juni 2023, og det kan derfor ha skjedd få/små endringer i lista siden den gang.

Kjemikalienavnene står på engelsk.

 • Furfural
 • Furfuryl alcohol (norsk: furfurylalkohol)
 • Tetrahydrofurfuryl alcohol
 • 3-Mercapto-3-methylbutan-1-ol
 • 3-Mercapto-3-methylbutyl formate
 • S-Prenyl thioisobutyrate
 • Propane-2-thiol
 • 2,3,5-Trithiahexane
 • (S)-1-Methoxy-3-heptanethiol
 • 3-(Methylthio)propyl butyrate
 • 3-Acetyl-mercaptohexyl acetate
 • Benzyl methyl sulfide
 • 4-(Methylthio)butan-1-ol
 • 2-(Methylthiomethyl)but-2-enal
 • 2-Mercaptoanisole
 • 1-Mercaptopropan-2-one
 • 4-Methoxy-2-methylbutane-2-thiol
 • 1,1-bis(Ethylthio)-ethane
 • 8-Acetylthio-p-menthanone-3
 • Methylthio-2-(acetyloxy)propionate
 • 3-Methylthiohexanal
 • Diisopropyl trisulphide
 • (S)-Methyl octanethioate
 • Thiophenol
 • Dibenzyl disulfide
 • 2,6-(Dimethyl)thiophenol
 • Methyl (methylthio)acetate
 • S-Methyl 4-methylpentanethioate
 • S-Methyl acetothioate
 • Mercaptoacetaldehyde
 • But-1-enyl methyl sulphide
 • 3-Butenyl isothiocyanate
 • bis(1-Mercaptopropyl)sulphide
 • 3-Methylthio-2-butanone
 • Ethyl 3-mercaptopropionate
 • Ethyl 4-(methylthio)butyrate
 • p-Ment-1-ene-8-thiol
 • S-Methyl benzothioate
 • Methyl butyl disulfide
 • Methyl butyl sulfide
 • Ethyl-5-(methylthio)valerate
 • Isobutyl-3-(methylthio)butyrate
 • 3-Mercaptohexan-1-ol
 • 4-Methylthio-2-pentanone
 • Methyl 3-(methylthio)butanoate
 • Heptan-2-thiol
 • S-Methyl 2-methylbutanethioate
 • 2-(Methylthiomethyl)-3-phenylpropenal
 • Diallyl sulfide
 • Methyl ethyl disulfide
 • Methyl ethyl sulfide
 • Methyl ethyl trisulfide
 • Methyl-3-methyl-1-butenyl disulphide
 • S-Prenyl thioisopentanoate
 • Methylthio-2-(propionyloxy)propionate
 • 1-Phenylethylmercaptan
 • Methyl-3-mercaptobutanoate
 • Ethyl 3-(methylthio)butyrate
 • Allyl methyl sulfide
 • S-Methyl hexanethioate
 • S-Methyl isopentanethioate
 • 3-Mercaptohexyl acetate
 • 3-Mercaptohexyl butyrate
 • 3-(Methylthio)hexyl acetate
 • 3-Mercapto-2-methyl-1-butanol
 • Hexyl 3-mercaptobutanoate
 • Ethane-1,1-dithiol
 • Allyl prop-1-enyl disulfide
 • Allyl propyl sulfide
 • Allyl thiopropionate
 • Methyl 3-methyl-2-butenylsulphide
 • Methyl methanethiosulfonate
 • Methyl phenyl disulfide
 • 3-(Methylthio)propyl acetate
 • 3-Mercapto-2-methylpentan-1-ol
 • 3-Mercapto-2-methylpentanal
 • Isopentyl methyl disulfide
 • 3-Mercaptoheptyl acetate
 • Di-(1-propenyl)-sulfid (blanding)
 • Benzyl isothiocyanate
 • Butane-1,4-dithiol
 • Butane-2-thiol
 • Methyl phenyl sulfide
 • Methyl prop-1-enyl sulfide
 • S-Methyl propanethioate
 • 2,4,6-Trithiaheptane
 • 2-Mercapto-2-methylpentan-1-ol
 • Methylthiomethylmercaptan
 • 3-(Methylthio)propyl hexanoate
 • 1,1-Propanedithiol
 • Methyl-2-oxo-propyl disulfide
 • S-2-Butyl 3-methylbutanethioate
 • Butyl isothiocyanate
 • Di-isopentyl thiomalate
 • Methyl propyl sulfide
 • 2-Methyl-2-(methyldithio)propanal
 • 2-Methyl-4-oxopentane-2-thiol
 • Dimercaptomethane
 • 1-Methylthio-2-propanone
 • 4-Mercapto-3-methyl-2-butanol
 • 3-Pentanethiol
 • Ethyl-2-mercapto-2-methyl propanoate
 • Di-isopropyl disulfide
 • Dibutyl disulfide
 • Diethyl sulfide
 • 3-Methylbut-2-ene-1-thiol
 • 3-Methylbutane-1-thiol
 • 2-Methylpropane-1-thiol
 • 3-Mercaptohexanal
 • 3-Mercaptohexyl hexanoate
 • 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanol
 • 2-Mercapto-4-heptanol
 • 3-(Methylthio)-decanal
 • Diethyl trisulfide
 • Dipentyl sulfide
 • 2,4-Dithiapentane
 • Methylsulfinylmethane
 • 4-(Mehtylthio)-2-oxobutyric acid
 • 8-(Methylthio)-p-menthan-3-one
 • Amyl methyl disulfide
 • Butyl ethyl disulfide
 • Ethyl 3-mercaptobutyrate
 • 5-Methylfurfural
 • Methyl 2-furoate
 • Propyl 2-furoate
 • 2,8-Epithio-p-menthane
 • Ethyl 2-(methyldithio)propionate
 • 3-(Methylthio)butyric acid
 • 2-(Methylthio)ethan-1-ol
 • 1-(Methylthio)ethane-1-thiol
 • Ethyl propyl trisulfide
 • Ethyl 4-(acetylthio) butyrate
 • 1-Mercapto-p-menthan-3-one
 • Allyl 2-furoate
 • Hexyl 2-fuorate
 • Phenethyl 2-furoate
 • Ethyl 2-(methylthio)acetate
 • Ethyl butyl sulfide
 • Ethyl propanethioate
 • 1-(Methylthio)pentan-3-one
 • 2-(Methylthio)propionic acid
 • 4,2-Thiopentanone
 • (E)-2-Methyl-1-methylthio-2-butene
 • Methyl-2-mercaptopropionate
 • 2-(3-Phenylpropyl)tetrahydrofuran
 • 3,4-Dihydrocoumarin
 • 4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one
 • Ethyl propyl disulfide
 • Ethyl propyl sulfide
 • 2-Ethylhexane-1-thiol
 • 3-(Methylthio)propionic acid
 • Methylthiomethyl butyrate
 • Methylthiomethyl hexanoate
 • Propyl-2-mercaptpropionate
 • Propyl propanethiosulfonate
 • 3-(Methylthio)heptanal
 • (E)-Ethyl furfuracrylate
 • 6-Methylcoumarin
 • 3-(Ethylthio)propan-1-ol
 • Heptane-1-thiol
 • Hexane-1-thiol
 • S-(Methylthiomethyl) 2-methylpropanethioate
 • Pentane-1-thiol
 • Pentane-2-thiol
 • 3,6-Diethyl-1,2,4,5-tetrathiane and 3,5-diethyl-1,2,4-trithiolane mix in vegetabile oil triglycerides
 • Allyl thiohexanoate
 • bis-(2,5-Dimethyl-3-furyl) disulfide
 • bis-(2-Methyl-3-furyl) disulfide
 • bis-(2-Methyl-3-furyl) tetrasulfide
 • S-isopropyl 3-methylbut-2-enethioate
 • 3-Mercapto-2-methylpropionic acid
 • 3-Mercapto-2-oxopropionic acid
 • Phenethyl isothiocyanate
 • 2-Phenylethane-1-thiol
 • S-Prenyl thioacetate
 • 2-Acetylpyrrole
 • 2-Acetyl-3-ethylpyrazine
 • 1-Pyrroline
 • 2-Propionyl pyrroline 1% vegetabile oil triglycerides
 • 1-Ethyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
 • 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trithiane
 • 1,2,4-Trithiolane
 • 2,3-Dimethylpyrazine
 • Mercaptomethylpyrazine
 • Methoxypyrazine
 • 3,4-Dimethylpyridine
 • 3,5-Dimethylpyridine
 • 2,3-Dimethylquinoxaline
 • 3,5-Di-isopropyl-1,2,4-trithiolane
 • 3,5-Diethyl-1,2,4-trithiolane
 • 2,5-Diethyl-4-methylthiazole
 • 5-Ethyl-2,3-dimethyl pyrazine
 • 2-Mercaptothiophene
 • 2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine
 • 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
 • 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine
 • 2-Ethoxy-3-methylpyrazine
 • Ethyl nicotinate
 • 3-Ethyl-2,5-dimethylpyrazine
 • 2,5-Diethyl-4-propylthiazole
 • 2,5-Diethylthiazole
 • Dihydro-2,4,6-triethyl-1,3,5(4H)-dithiazine
 • 2-Methyl-5-methoxythiazole
 • 5-Methyl-2-thiophenecarbaldehyde
 • 2,4-Dimethyl-5-vinylthiazole
 • 2-Isobutylpyridine
 • 3-Isobutylpyridine
 • 2-Pentylpyridine
 • 2-Ethyl-3-methoxypyrazine
 • 5-Ethyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine
 • 2-Ethyl-6-methylpyrazine
 • [2S-(2a,4a,8ab)] 2,4-Dimethyl(4H)pyrrolidino [1,2e]-1,3,5-dithiazine
 • 3.6-Dimethyl-1,2,4,5-tetrathiane
 • 4,6-Dimethyl-2-(1-methylethyl)dihydro-1,3,5-dithiazine
 • 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane
 • Spiro(2,4-dithia-1-methyl-8-oxabicyclo[3.3.0]octane-3,3'-(1'-oxa-2'-methyl)-cyclopentane) og spiro(2,4-dithia-6-methyl-7-oxabicyclo[3.3.0]octane-3,3'-(1'-oxa-2'-methyl)-cyclopentane
 • 3-Ethylpyridine
 • 2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazine
 • Pyrrolidine
 • 2-Ethylpyridine
 • 4-Ethylpyridine
 • 2-Hexylpyridine
 • 4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole
 • 2,4-Dimethyl-3-thiazoline
 • 2-Thienyl disulfide
 • Trithioacetone
 • 2,6-Dimethylpyridine
 • 5-Ethyl-2-methylpyridine
 • 2-Ethoxy-3-methylpyrazine
 • 2-Hydroxypyridine
 • Isopropyl nicotinate
 • 2,5-Dimethyl-4-ethylthiazole
 • 2,4-Dimethylthiazole
 • 2,5-Dimethylthiazole
 • 2-Acetyl-2-thiazoline
 • 5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
 • 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one
 • 2-Propionylpyrrole
 • Cyclohexylmethylpyrazine
 • 2-Isopropyl-(3,5 or 6)-methoxypyrazine
 • 2-Isopropyl-3-methylthiopyrazine
 • Isopropylpyrazine
 • 2,5-Dimethylthiophene
 • 1,4-Dithiane
 • 4-Ethyl-2-methylthiazole
 • 2-Isobutylthiazole
 • 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
 • 2-Acetyl-2-methylpyrimidine
 • Methyl nicotinate
 • 2-(3-Phenylpropyl)pyridine
 • 2-Isopropylpyridine
 • 4-Isopropylpyridine
 • 2-Methoxy-3-methylpyrazine
 • 5-Ethyl-2-methylthiazole
 • 4-Ethyl-5-methylthiazole
 • 2-Ethylthiazole
 • 4-Methyl-5-(2-acetoxyethyl)thiazole
 • Benzothiazole
 • 4,5-Dimethylthiazole
 • 2-Ethyl-3/5/6-methoxypyrazine (85%) og 2-Methyl-3/5/6-methoxypyrazine (13%)
 • 2-Acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridine
 • 2-Acetyl-1-pyrroline
 • 2-Methoxy-3-propylpyrazine
 • 2-Methyl-3-methylthiopyrazine
 • 2-Methyl-3-propylpyrazine
 • 2-Ethylthiophene
 • 5-Ethylthiophene-2-carbaldehyde
 • 2-Hexylthiophene
 • 4-Methyl-5-vinylthiazole
 • 2,4,5-Trimethylthiazole
 • 2-Acetylthiazole
 • 5-Acetyl-2,3-dimethylpyrazine
 • 2-Acetyl-3-methylpyrazine
 • 2-Methylindole
 • 2-Methylpiperidine
 • 2-Methylpyridine
 • 2-Isobutyl-4,5-dimethylthiazole
 • 2-Isobutyldihydro-4,6-dimethyl-1,3,5-dithiazine
 • 2-Isopropyl-4,5-dimethylthiazole
 • 2-Ethoxythiazole
 • 2-(sec-Butyl)thiazole
 • 2-Acetyl-5-ethylpyrazine
 • 2-Acetyl-5-methylpyrazine
 • 2-Acetyl-5-methylpyrrole
 • 3-Methylpyridine
 • 4-Methylpyridine
 • 1-Methylpyrrolidine
 • Lenthionine
 • 3-Mercaptothiophene
 • 3-Methyl-1,2,4-trithiolane
 • 4,5-Dihydro-2-methylthiophene-3(2H)-one
 • 3,5-Dimethyl-1,2,4-trithiolane
 • 2-Isopropyl-4-methylthiazole
 • 2-Acetyl-6-ethylpyrazine
 • 2-Acetyl-6-methylpyrazine
 • 1-Acetylindole
 • 3-Pentylpyridine
 • Piperazine (norsk: piperazin)
 • Propylpyrazine
 • 5-Methyl-2-pentylthiazole
 • 4-Methyl-2-propionylthiazole
 • 2-Propionylthiazole
 • 2-(sec-Butyl)-4,5-dimethyl-3-thiazoline
 • 4,5-Dimethyl-2-ethyl-3-thiazoline
 • 4-Acetylpyridine
 • 2-Butyl-3-methylpyrazine
 • 2-Butylpyridine
 • 3-Propylpyridine
 • Pyrazine
 • 2-Methyl-2-thiazoline
 • 2-Methyl-3-mercaptothiophene
 • 2-Methylthiazole
 • 4,5-Dimethyl-2-isobutyl-3-thiazoline
 • 2-Ethyl 4-methylthiazole
 • 2-Methyl-1,3-dithiolane
 • 3-Butylpyridine
 • 3,5-Diethyl-2-methylpyrazine
 • 2,5-Diethyl-3-methylpyrazine
 • Pyrrole-2-carbaldehyde
 • 5,6,7,8-Tetrahydro-5-methylquinoxaline
 • 2,4,6-Trimethylpyridine
 • 2-Methylthiophene
 • 3-Methylthiophene
 • 2-Octylthiophene
 • 4-Methylthiazole
 • 3-Methyl-1,2,4-trithiane
 • 2,5-Diethylpyrazine
 • 6,7-Dihydro-2,3-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine
 • 6,7-Dihydro-5,7-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine
 • Quinine sulphate
 • Quinine monohydrochloride dihydrate
 • 6,7-Dihydro-2,5-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine
 • 2-Phenylthiophene
 • 2-Propionylthiophene
 • 2-Propylthiazole
 • 2-Acetyl-4-methylthiazole
 • 2-Acetyl-5-methylthiazole
 • 2-Acetylthiophene
 • 3,(5- or 6-)-Dimethyl-2-ethylpyrazine
 • 2,5-Dimethyl-3-isopropylpyrazine
 • 2,5-Dimethyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine
 • 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde
 • 2-Propylpyridine
 • 1,2,4,5-Tetrathiane
 • 2-Thiophenemethanethiol
 • 2,4,6-Trimethyldihydro-1,3,5(4H)-dithiazine
 • 2-Butylthiazole
 • 2-Butylthiphene
 • 3,5-Di-isobutyl-1,2,4-trithiolane
 • 2,3-Dimethylpyridine
 • 2,4-Dimethylpyridine
 • Ethyl vanillin isobutyrate
 • Methyl (5Z)-octenoate
 • Dimethyl glutarate
 • (S)-Terpinyl cinnamate
 • Benzyl cinnamate (norsk navn: benzylcinnamat)
 • 3-Methylbutyl phenylacetate
 • Allyl phenylacetate
 • (3S)-Rhodinyl phenylacetate
 • 3-Hexenyl formate
 • (–)-Bornyl acetate
 • Prenyl acetate
 • Prenyl benzoate
 • Prenyl formate
 • Cinnamyl cinnamate
 • Methyl cinnamate
 • Allyl cinnamate
 • Methyl 2-methoxybenzoate
 • Ethyl (p-tolyloxy)acetate
 • Ethyl vanillate
 • Ethyl trans-2-hexenoate
 • 2-Methylbutyl 2-hydroxybenzoate
 • cis-3-Hexenyl 2-methylbutanoate
 • Prenyl isobutyrate
 • Prenyl salicylate
 • Propyl 2-methylbutyrate
 • Isopentyl cinnamate
 • Phenethyl cinnamate
 • Cyclohexyl cinnamate
 • Methyl vanillate
 • 2-Naphthyl anthranilate
 • Ethyl 2-ethyl-3-phenylpropionate
 • (3E)-Hexenyl hexanoate
 • Phenylmethyl 2-methyl-2-butenoate
 • Ethyl 3-acetoxy octanoate
 • Propyl crotonate
 • Propyl decanoate
 • Allyl phenoxyacetate
 • 3-Phenylpropyl cinnamate
 • Methyl 3-phenylpropionate
 • Ethyl 3-phenylpropionate
 • Propylene glycol dibenzoate
 • Hexyl phenylacetate
 • Hexyl (9Z)-octadecenoate
 • Allyl valerate
 • Carvyl-3-methylbutyrate
 • Propyl phenylacetate
 • Octyl phenylacetate
 • Ethyl salicylate
 • Methyl salicylate
 • Isobutyl salicylate
 • Hex-3-enyl phenylacetate
 • (Z)-Hex-3-enyl benzoate
 • o-Tolyl salicylate
 • Citronellyl decanoate
 • Citronellyl dodecanoate
 • Di(2-methylbutyl) malate
 • (2E)-Geranyl phenylacetate
 • Benzyl phenylacetate
 • Anisyl phenylacetate
 • Isopentyl salicylate
 • Benzyl salicylate
 • Phenethyl salicylate
 • Guaiyl acetate
 • p-Mentha-1,8(10)-dien-9-yl acetate
 • Vanillin isobutyrate
 • Eugenyl isovalerate
 • (Z)-Hept-4-en-2-yl butanoate
 • Hex-3-enyl-2-ehtylbutyrate
 • Phenethyl phenylacetate
 • Cinnamyl phenylacetate
 • p-Tolyl phenylacetate
 • Isopentyl benzoate
 • Isobornyl phenylacetate
 • Glyceryl tribenzoate
 • Propyl dodecanoate
 • Propyl hexadecanoate
 • Hex-3-enyl hexadecanoate
 • Isobornyl 2-methylbutyrate
 • Isoeugenyl phenylacetate
 • Guaiacyl phenylacetate
 • Santanyl phenylacetate
 • Isobutyl benzoate
 • Methyl p-tert-butylphenylacetate
 • Pentyl phenylacetate
 • Propyl lactate
 • Propyl octanoate
 • 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trienyl acetate
 • 2-Isopropyl-5-methylphenyl formate
 • 2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenyl 3-methylbutyrate
 • 4-Methoxybenzyl-2-methylpropionate
 • Methyl 4-methoxybenzoate
 • Ethyl 4-methoxybenzoate
 • Methyl anthranilate
 • Pentyl salicylate
 • Butyl salicylate
 • Ethyl N-ethylanthranilate
 • 3,5,5-Trimethylhexyl acetate
 • Undecyl acetate
 • Vetiveryl acetate
 • 3-Methylbut-3-en-1-yl butyrate
 • 3-Methylbut-3-en-1-yl hexanoate
 • Myrtenyl-2-methylbutyrate
 • Ethyl anthranilate
 • Butyl anthranilate
 • Isobutyl anthranilate
 • Ethyl N-methylanthranilate
 • Eugenyl benzoate
 • Geranyl benzoate
 • Isopropenyl acetate
 • Ethyl 2-acetylbutyrate
 • Pentyl benzoate
 • Myrtenyl-3-methylbutyrate
 • Ethyl 3-hydroxyoctanoate
 • 4-Pentenyl acetate
 • Allyl anthranilate
 • Linalyl anthranilate
 • Hexyl benzoate
 • Isobutyl N-methylanthranilate
 • Isopropyl benzoate
 • Ethyl cyclohexyl acetate
 • Terpineol acetate
 • cis-4-Decenyl acetate
 • Ethyl 3-acetoxy-2-methylbutyrate
 • Ethyl 5-hexenoate
 • Cyclohexyl anthranilate
 • Phenethyl anthranilate
 • α-Terpinyl anthranilate
 • Linalyl benzoate
 • Linalyl phenylacetate
 • Phenethyl benzoate
 • Ethyl 3,7-dimethyl-2,6-octadienoate
 • Ethyl 3-acetohexanoate
 • Isopropyl 4-oxopentanoate
 • (4Z)-Ethylheptenoate
 • Hept-2-yl butyrate
 • (RS)-3-Heptyl acetate
 • Methyl benzoate
 • Ethyl benzoate
 • Benzyl benzoate
 • Propyl benzoate
 • Butyl benzoate
 • Cinnamyl benzoate
 • Benzyl decanoate
 • 3-Phenylpropyl benzoate
 • 3-Phenylpropyl 3-phenylpropionate
 • Nonan-3-yl acetate
 • Octan-3-yl formate
 • Rhodinyl butyrate
 • Ethyl 4-phenylbutyrate
 • Methyl 4-phenylbutyrate
 • Ethyl cinnamate
 • Methyl N-methylanthranilate
 • Heptyl cinnamate
 • (3Z)-Hexenyl methyl carbonate
 • Decyl 3-methylbutyrate
 • Propyl 2,4-decadienoate
 • (3E)-Hexenyl acetate
 • L-Monomenthyl glutarate
 • Propyl cinnamate
 • Isopropyl cinnamate
 • Butyl cinnamate
 • Methyl phenylacetate
 • Ethyl phenylacetate
 • Citronellyl phenylacetate
 • 2-Hexenyl octanoate
 • L-Menthol ethylene glycol carbonate
 • Menthol 1- and 2-propylene glycol carbonate
 • Cyclohexyl-2-methylene-5-(1-methylethenyl) acetate
 • 2,6-Dimethyl-2,5,7-octatriene-1-ol acetate
 • (5Z)-Octenylpropionate
 • Isobutyl cinnamate
 • Pentyl cinnamate (blanding av isomerer)
 • Linalyl cinnamate
 • Isopropyl phenylacetate
 • Butyl phenylacetate
 • Isobutyl phenylacetate
 • 5,6-Dihydro-2,4,6-tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazine
 • 2-Isobutyl-4-methyl thiazole
 • 2-Acetyl-4-ethylthiazole
 • 4-Amino-5,6-diethylthioeno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
 • Spilanthol
 • 4-Butylthiazole
 • 2-Isobutyl-3-thiazoline
 • 3-(Methylthio)-methylthiophen
 • trans-2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane
 • 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
 • Pyroligneous-destillat
 • 4-Methyl-2-propyl-1,3-oxathiane
 • (1R,2S,5R)-N-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxamide
 • (1R,2S,5R)-N-Cyclopropyl-5-methyl-2-isopropyl cyclohexanecarboximide
 • 2-Propionyl-2-thiazoline
 • 5-Ethyl-4-methyl-2-(2-methylpropyl)-thiazoline
 • 2-trans-4,5-Epoxydec-2-enal
 • Sodium diacetate
 • (2S,5R)-N-[4-(2-amino-2-oxoethyl)phenyl]-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanecarboxamide
 • 3-[(4-amino-2,2-dioxido-1H-2,1,3-benzothiadiazin-5-yl)oxy]-2,2-dimethyl-N-propylpropanamide
 • 5-Ethyl-4-methyl-2-(2-butyl)-thiazole
 • 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane
 • Ethyl thialdine
 • Ethyl vanillin β-D-glucopyranoside
 • Tannic acid (norsk: garvesyre)
 • Sucrose octaacetate
 • β-Alanine
 • Ammonium isovalerate
 • Diammonium sulphide
 • N-Nonanoyl 4-hydroxy-3-methoxybenzylamide
 • 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one sodium salt
 • Dianthramid B
 • L-Menthylmethylether
 • Alanine (norsk: alanin)
 • Arginine (norsk: arginin)
 • Aspartic acid (norsk: asparaginsyre)
 • Hydrogen sulfide (norsk: hydrogensulfid)
 • Ammonia (norsk: ammoniakk)
 • Glycyrrhizic acid
 • Ferric ammonium citrate
 • 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl]-acrylamide
 • (2E,4E)-Decadienoic acid isobutylamide
 • Cystine (norsk: Cystin, se cystein)
 • Glutamine (norsk: glutamin)
 • Histidine (norsk: histidin)
 • (1R,2S,5R)-N,N-Dimethyl menthyl succinamide
 • N-Ethyl (2E,6Z)-nonadienamide
 • N-[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]cyclopropanecarboxamide
 • DL-Isoleucine (norsk: DL-isoleucin)
 • Leucine (norsk: leucin)
 • DL-Lysine (norsk: DL-lysin)
 • N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide
 • Ethyl methylphenylglycidate
 • Caffeine (norsk: koffein)
 • Ferrous lactate
 • Hesperetin
 • N-(1-Propylbutyl)-1,3-benzodioxole-5-carboxamide
 • DL-Methionine (norsk: DL-metionin)
 • DL-Methylmethioninesulphonium chloride
 • DL-Phenylalanine (norsk: DL-fenylalanin)
 • Ethyl 3-phenyl-2,3-epoxypropionate
 • Thiamine hydrochloride (norsk: tiaminhydroklorid)
 • N-(2,4-Dimethoxybenzyl)-N'-(2-pyridin-2-ylethyl)-oxalamide
 • N-(2-Methoxy-4-methylbenzyl)-N'-[2-(5-methylpyridin-2-yl)ethyl]oxalamine
 • L-Phenylalanine (norsk: L-fenylalanin)
 • Proline (norsk: prolin)
 • 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane
 • Theobromine (norsk: teobromin)
 • N-(2-Methoxy-4-methylbenzyl)-N'-[2-pyridin-2-yl)ethyl]oxalamide
 • 2,3,4,5,6-Pentahydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-hexanamide
 • 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-propanamide
 • DL-Serine (norsk: DL-serin)
 • DL-Threonine (norsk: DL-treonin)
 • Thyrosine (norsk: tyrosin)
 • Potassium 2-(1'-ethoxy)ethoxypropanoate
 • Ethyl 2,3-epoxy-3-methyl-3-p-tolylpropionate
 • Sodium 2-(4-methoxyphenoxy)propionate
 • 2-[(2-Hydroxypropanoyl)amino]ethyl dihydrogen phosphate
 • (2R,3S,4S,5R)-2-[(2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoyl)amino]ethyl dihydrogen phosphate
 • 2-Hydroxy-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-propionamide
 • DL-Valine (norsk: DL-valin)
 • DL-Alanine (norsk: DL-alanin)
 • Lysine (norsk: lysin)
 • β-Carophyllene epoxide
 • Ammonium chloride (norsk: ammoniumklorid)
 • 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-one
 • Naringin dihydrochalcone
 • Glycine-N–{[(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl} ethyl ester
 • Methionine (norsk: metionin)
 • Valine (norsk: valin)
 • Lysine monohydrochloride (norsk: lysinmonohydroklorid)
 • 1,6-Hexalactam
 • 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamide
 • Trilobatin
 • Rebaudioside A (norsk: rebaudiosid A)
 • Cysteine hydrochloride (norsk: cystein)
 • Cysteine (norsk: cystein)
 • Glycine (norsk: glysin)
 • (R)-(+)-Sclareolide
 • Taurine (norsk: taurin)
 • Naringin
 • 2-Pentyl-4-propyl-1,3-oxathiane
 • Cyclopropanecarboxylic acid (2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)-amide
 • 4-Aminobutyric acid
 • S-Allyl-L-cysteine
 • L-Methionylglycine
 • Ammonium hydrogen sulphide
 • Glycyrrhizic acid, ammoniated
 • 4-Amino-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-one
 • N-p-Benzeneacetonitrile-menthanecarboxamide
 • 3-[1-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl-1H-pyrazol-4-yl]-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione
 • N-(Pyridine-2-ylethyl)-3-p-menthanecarboxamide
 • N-(2-Methylcyclohexyl)2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide
 • γ-Glytamyl-valyl-glycine
 • Neohesperidin dihydrochalcone
 • Methyl prop-1-enyl disulfide
 • Propane-1,3-dithiol
 • Dodecano-1,6-lactone
 • Decano-1,6-lactone
 • 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one
 • sec-Butylamine
 • Phenethylamine
 • 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine
 • 3-(Methylthio)propyl isothiocyanate
 • 3-Mercaptopentan-2-one
 • S-Methyl butanethioate
 • 4,8-Dimethyl-3,7-nonadien-2-yl acetate
 • Methyl (3Z)-hexenoate
 • 6-Methyl-5-hepten-2-yl acetate
 • 6-Phenyl-2H-pyran-2-one
 • Dec-7-eno-1,5-lactone
 • 5,6-Dihydro-3,6-dimethylbenzofuran-2(4H)-one
 • 2-Aminoacetophenone
 • Trimethylamine (norsk: trimetylamin)
 • Ethylamine (norsk: etylamin)
 • Naphthalene-2-thiol
 • Octane-1,8-dithiol
 • 2-, 3- and 10-Mercaptopinane
 • Ethyl (3Z)-hexenoate
 • Rhodinyl isobutyrate
 • 2-Methylbutyl-3-methyl-2-butenoate
 • Undec-8-eno-1,5-lactone
 • 5,6,7,7a-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran-2(4H)-one
 • 5-Hydroxy-2-decenoic acid δ-lactone
 • Hexylamine
 • N-Isopentylidene isopentylamine
 • 3-[(2-Mercapto-1-methylpropyl)thio]butan-2-ol
 • Allyl methyl disulfide
 • 8-Mercapto--p-menthan-3-one
 • Guaiacol propionate
 • Guaiacol butyrate
 • Guaiacol isobutyrate
 • Dec-7-eno-1,4-lactone
 • cis-Dec-7-eno-1,4-lactone
 • Isopropylamine
 • 2-Methylbutylamine
 • Pentylamine
 • 2-Mercaptopropionic acid
 • 2-Methylthioacetaldehyde
 • Dihydrogalangal acetate
 • (EZ)-2,6-nonadienyl acetate
 • Dec-8-eno-1,5-lactone
 • 3,4-Dimethyl-5-pentylidenefuran-2(5H)-one
 • 2,7-Dimethylocta-5(trans),7-dieno-1,4-lactone
 • Triethylamine
 • Triethylamine oxide
 • Tripropylamine
 • 1-(Methylthio)butan-2-one
 • 2-(Methylthio)phenol
 • Diphenyl disulfide
 • (2E)-2-nonenyl acetate
 • L-Menthyl (S)-3-hydroxybutyrate
 • Z-5-Octenyl acetate
 • Dodec-2-eno-1,5-lactone
 • Heptano-1,5-lactone
 • Hex-2-eno-1,4-lactone
 • 3-(Methylthio)propionaldehyde
 • Methyl 3-(methylthio)propionate
 • Methanethiol (norsk: metantiol)
 • Prop-1-enyl propyl disulfide
 • Methyl allyl trisulfide
 • Ethyl 2-mercaptopropionate
 • bis(2-Ethylhexyl)adipate (dioctyl adipate)
 • Nonano-1,4-lactone
 • Undecano-1,4-lactone
 • Hexadecano-1,16-lactone
 • Hexadecano-1,4-lactone
 • Hexadecano-1,5-lactone
 • Allylthiol
 • Phenylmethanethiol
 • Dimethyl sulfide (norsk: dimetylsulfid)
 • 3-Mercaptobutan-2-one
 • 2-Methylbutane-1-thiol
 • 3-Methylbutane-2-thiol
 • Hexadec-6-eno-1,16-lactone
 • Pentadecano-1,15-lactone
 • 3-Propylidenephthalide
 • Hexahydro-3,6-dimethyl-2(3H)-benzofuranone
 • 5-Hexyl-5-methhyldihydrofuran-2(3H)-one
 • 3-Methylnonano-1,4-lactone
 • Dibutyl sulfide
 • Diallyl disulfide
 • Diallyl trisulfide
 • Di-(3-oxobutyl) sulfide
 • Ethyl 3-(methylthio)propionate
 • 2-Ethylthiophenol
 • Butyro-1,4-lactone
 • Decano-1,5-lactone
 • Dodecano-1,5-lactone
 • 3-Methyloctano-1,4-lactone
 • Non-2-eno-1,4-lactone
 • Butane-1-thiol
 • Diethyl disulfide
 • 4-Mercaptobutan-2-one
 • 3-(Methylthio)butanal
 • 4-(Methylthio)butan-2-one
 • Dodec-6-eno-1,4-lactone
 • Hexano-1,5-lactone
 • Pentano-1,5-lactone
 • Phthalide
 • 3a,4,5,7a-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran-2(3H)-one
 • Dimethyl trisulfide
 • Dipropyl disulfide
 • Dipropyl sulfide
 • 4-(Methylthio)-4-methylpentan-2-one
 • Propyl thioacetate
 • Undecano-1,5-lactone
 • 5-Methylfuran-2(3H)-one
 • Pentano-1,4-lactone
 • Tridecano-1,5-lactone
 • Hexadec-7-en-1,16-lactone
 • 2-Decen-1,4-lactone
 • Diisopropyl sulfide
 • Ethanethiol
 • S-Ethyl acetothioate
 • Methyl 4-(methylthio)butyrate
 • 4-(Methylthio)butanal
 • 3-(Methylthio)propan-1-ol
 • Nonano-1,5-lactone
 • Octano-1,5-lactone
 • Tetradecano-1,5-lactone
 • cis-5-Hexenyldihydro-5-methylfuran-2(3H)-one
 • Hexadec-9-en-1,16-lactone
 • Furan-2(5H)-one
 • Methyl propyl disulfide
 • Methyl propyl trisulfide
 • Allyl propyl disulfide
 • 3-(Methylthio)hexan-1-ol
 • Thiogeraniol
 • 2,8-Dithianon-4-en-4-carboxaldehyde
 • Decano-1,4-lactone
 • 4-Butyloctano-1,4-lactone
 • Dodecano-1,4-lactone
 • Pentadecano-1,14-lactone
 • 3-Methyl γ-decalactone
 • 4-Methyl-5-hexen-1,4-olide
 • Butane-2,3-dithiol
 • Dipropyl trisulfide
 • 2-Mercaptobutan-2-ol
 • Ethane-1,2-dithiol
 • Hexane-1,6-dithiol
 • Benzyl methyl disulfide
 • Heptano-1,4-lactone
 • Hexano-1,4-lactone
 • Octano-1,4-lactone
 • Dimethyl-3,6-benzo-2(3H)-furanone
 • 5,6-Dimethyl-tetrahydro-pyran-2-one
 • Allyl isothiocyanate
 • Dimethyl disulfide
 • Nonane-1,9-dithiol
 • Propane-1,2-dithiol
 • Propane-1-thiol
 • 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one
 • 3-Butylidenephthalide
 • 3-Butylphthalide
 • 5,6,7,7α-Tetrahydro-4,4,7α-trimethyl-2(4H)-benzofuranone
 • 5-Pentyl-3H-furan-2-one
 • 3-Methylbutylamine
 • 2-Methylbenzene-1-thiol
 • Dicyclohexyl disulfide
 • Cyclopentanethiol
 • Butane-1,2-dithiol
 • Butane-1,3-dithiol
 • Diallyl polysulfides
 • 3-Heptyldihydro-5-methyl-2(3H)-furanone
 • 3,7-Dimethyloctano-1,6-lactone
 • Isobutylamine
 • Butylamine
 • Propylamine
 • Isopentyl 4-(2-furyl)butyrate
 • Ethyl 3-(2-furyl)propionate
 • Isopentyl 3-(2-furyl)propionate
 • Ethyl 2-furoate
 • Ethyl furfuryl ether
 • Ethyl furfuryl sulfide
 • 2-Isobutyl-3-methylpyrazine
 • 2-Acetyl-1-ethylpyrrole
 • 2-Acetyl-1-methylpyrrole
 • Isobutyl 3-(2-furyl)propionate
 • Pentyl 2-furoate
 • 2-Furanmethanethiol
 • 2,5-Dimethylfuran-3-thiol
 • 1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo[8.3.0.0(4.9)]tridecane
 • 3-[(2-Methyl-3-furyl)thio]-2-butanone
 • 2,5-Dimethyltetrahydro-3-furanthiol
 • 2,5-Dimethyltetrahydro-3-furyl thioacetate
 • 2-Ethyl-5-methylfuran
 • Furfuryl 2-methylbutyrate
 • 2-Pentyl-5/6-keto-1,4-dioxane
 • 2-Butyl-5/6-keto-1,4-dioxane
 • 2,5-Dimethylfuran
 • Octyl 2-furoate
 • 2,3-Dimethylbenzofuran
 • 2,6-Dimethyl-3-[(2-methyl-3-furyl)thio]heptan-4-one
 • 2-Isobutyl-4,5-dimethyl oxazole
 • [(2-furanomethyl)thio]-2-pentanone
 • Furfuryl propyl disulphide
 • Furfuryl acetate
 • Furfuryl but-2(E)-enoate
 • Furfuryl butyrate
 • 2-Methylfuran
 • 2-Benzofurancarboxaldehyde
 • Furfuryl isopropyl sulfide
 • 6-Hydroxydihydrotheaspirane
 • 3-[(2-Methyl-3-furyl)thio]-heptan-4-one
 • 4-[(2-Methyl-3-furyl)thio]-nonan-5-one
 • 3,6-Dimethyl-2,3,3a,4,5,7a-hexahydrobenzofuran
 • 3-[(2-Methyl-3-furyl)thio]-butanal
 • 5-Isopropyl-2,6-diethyl-2-methyltetrahydro-2H-pyran
 • Furfuryl hexanoate
 • Furfuryl isobutyrate
 • 1-Furfurylpyrrole
 • S-Furfuryl acetothioate
 • 3-(2-Furyl)acrylaldehyde
 • Methyl 2-methyl-3-furyl disulphide
 • Propyl 2-methyl-3-furyl disulphide
 • 2-Acetyl-5-methylfuran
 • Isoquinoline (norsk: isokinolin)
 • Piperine (norsk: piperin)
 • 1-(2-Furfurylthio)propanone
 • 2-Furoic acid
 • 3-(2-Furyl)-2-phenylprop-2-enal
 • 2-(2-Methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyran
 • 2-Phenyl-3-carbethoxyfuran
 • 2,4,5-Trimethyl-delta-3-oxazoline
 • 2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone
 • 4-Hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-one
 • 3-Methylindole
 • 2,3-Diethylpyrazine
 • 2-Ethyl-3-methylpyrazine
 • 1-(2-Furyl)butan-3-one
 • 5-Hydroxymethylfurfuraldehyde
 • Linalool oxide (5-ring)
 • (S)-2,5-Dimethyl-3-thiofuroylfuran
 • 2,5-Dimethyl-3-(isopentylthio)furan
 • 4,5-Dihydro-2-methylfuran-3(2H)-one
 • 4,5-Dihydro-2-methyl-3-thioacetoxyfuran
 • 6-Acetoxydihydrotheaspirane
 • 3,6-Dihydro-4-methyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)-2H-pyran
 • Indole (norsk: indol)
 • Piperidine (norsk: piperidin)
 • Quinine hydrochloride (norsk: kininhydroklorid)
 • Methyl (2-furfurylthio)acetate
 • S-Methyl 2-furanthiocarboxylate
 • Furfurylidene-2-butanal
 • 4-(2-Furyl)but-3-en-2-one
 • 1-(2-Furyl)propan-2-one
 • 2,5-Dimethyl-4-methoxyfuran-3(2H)-one
 • 2,2-Dimethyl-5-(1-methylprop-1-enyl)tetrahydrofuran
 • 4,5-Dimethyl-2-ethyloxazole
 • 5,7-Dihydro-2-methylthieno(3,4-d)pyrimidine
 • 5,6,7,8-Tetrahydroxyquinoxaline
 • 2-Ethyl-5-methylpyrazine
 • Methyl 3-(furfurylthio)propionate
 • Methyl 5-methylfurfuryl disulphide
 • Methyl 5-methylfurfuryl sulfide
 • 3-(2-Furyl)-2-methylprop-2-enal
 • Propyl 3-(2-furyl)acrylate
 • 2-Ethylfuran
 • Ethyl 3-(2-furfurylthio)propionate
 • 2,6,6-Trimethyl-2-vinyltetrahydropyran
 • 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
 • 2,3,5-Trimethylpyrazine
 • Methyl furfuryl trisulfide
 • 3-Methyl-2(3-methylbut-2-enyl)furan
 • 5-Methyl-2-furanmethanethiol
 • Tetrahydrofurfuryl butyrate
 • Tetrahydrofurfuryl propionate
 • Difurfuryl disulfide
 • 2,5-Diethyltetrahydrofuran
 • Anhydrolinalool oxide (5)
 • 2,5-Dimethylpyrazine
 • 2,6-Dimethylpyrazine
 • Ethylpyrazine
 • 3-(5-Methyl-2-furyl)prop-2-enal
 • 2-Methyl-3/5/6-(furfurylthio)pyrazine
 • 2-Methyl-3-(methylthio)furan
 • S-Furfuryl thioformate
 • Furfuryl methyl ether
 • Furfuryl methyl sulfide
 • Theaspirane
 • 4-Acetoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one
 • 2-Acetyl-3,5-dimethylfuran
 • 2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine
 • 2/5/6-Methoxy-3-methylpyrazine
 • 2-Isopropyl-5-methylpyrazine
 • 2-Methyl-3-furyl thioacetate
 • 2-Methyl-4,5-benzooxazole
 • 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol
 • 2-Acetylfuran
 • 2-Methylfuran-3-thiol
 • Difurfuryl sulfide
 • Butyl 2-furoate
 • 2-Butylfuran
 • 2-Butyrylfuran
 • 2-Methylpyrazine
 • 5-Methylquinoxaline
 • 1-Phenyl-3/5-propylpyrazole
 • Octahydrocoumarin
 • 2-Octylfuran
 • Furfuryl isovalerate
 • 3-(5-Methyl-2-furyl)butanal
 • 2-Pentylfuran
 • 2-Decylfuran
 • 4,5-Dihydro-3-mercapto-2-methylfuran
 • 2-Pyridine methanethiol
 • 2-Pyrazinyl ethanethiol
 • Acetylpyrazine
 • 2-Pentanoylfuran
 • 6,7,8,8a-Tetrahydro-2,5,5,8a-tetramethyl-5H-1-benzopyran
 • Tetrahydrofurfuryl acetate
 • Tetrahydrofurfuryl cinnamate
 • Difurfuryl ether
 • 4,5-Dimethyl-2-propyloxazole
 • 2,5-Dimethyl-3-(methyldithio)furan
 • 2,5-Dimethyl-3-(methylthio)furan
 • Pyrazinyl methyl sulfide
 • 2-Methyl-3/5/6-methylthiopyrazine
 • (Tetrahydrofuryl)methyl phenylacetate
 • Trimethyloxazole
 • 2S-cis-Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-pyran
 • Furfuryl propionate
 • S-Furfuryl propanethioate
 • Methyl furfuryl disulfide
 • 2,4-Dimethyl-3-oxazoline
 • 2,5-Dimethyl-3-thioacetoxyfuran
 • 2,5-Dimethyl-4-ethoxyfuran-3(2H)-one
 • 6,7-Dihydro-5-methyl-5H-cyclopentapyrazine
 • 2-Acetylpyridine
 • 3-Acetylpyridine
 • 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one
 • Furaneyl butyrate
 • 3-[(2-Furfuryl)dithio]-2-methylfuran
 • 2-Methyl-5-methylthio)furan
 • 3-Acetyl-2,5-dimethylfuran
 • Furfuryl octanoate
 • 2,5-Dimethyl-4-ethyloxazole
 • 2,5-Dimethylfuran-3(2H)-one
 • 2,5-Dimethyltetrahydrofuran
 • Pyrrole (norsk: pyrrol)
 • 6-Methylquinoline
 • 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
 • 3-[(2-Furfuryl)dithio]-2-butanone
 • Linalool oxide (5) acetate
 • Furfuryl valerate
 • 2-Heptylfuran
 • 2-Hexanoylfuran
 • (–)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
 • Terpineol
 • trans-2-cis-6-Nonadien-1-ol
 • 2,4-Dimethylphenol
 • 1-Ethoxy-2-methoxybenzene
 • 1-Ethoxy-4-methoxybenzene
 • 2-Phenylcrotonaldehyde
 • Trideca-2-trans-4-cis-7-cis-trienal
 • (Z)-Non-3-en-1-ol
 • 2-Butoxyethan-1-ol
 • (EZ)-3,6-Nonadien-1-ol
 • Benzyl isoeugenyl ether
 • 2,5-Dimethylphenol
 • 3,5-Dimethylphenol
 • 2-Methyloctanal
 • Nonanal
 • o-Tolualdehyde
 • 1-Ethyl-4-methoxybenzene
 • 2-Ethylphenol
 • 3-Isopropylphenol
 • 2,3,4-Trimethyl-3-pentanol
 • p-Menthane-3,8-diol
 • 1-Menthoxyethanol
 • 3-Ethylphenol
 • 4-Ethylphenol
 • 3-Methylphenol
 • Tolualdehyde
 • m-Tolualdehyde
 • 4-Isopropylphenol
 • 2-Methoxynaphthalene
 • 1-Methoxynaphthalene
 • Vanillin 3-(1-menthoxy)propane-1,2-diol acetal
 • (4Z)-Hepten-1-ol
 • 2,4,8-Trimethyl-7-nonen-2-ol
 • 2-Methylphenol (norsk: 2-metylfenol, o-kresol)
 • 4-Methylphenol (norsk: 4-metylfenol, p-kresol)
 • Benzene-1,2-diol (norsk: benzen-1,2-diol, pyrokatekol)
 • p-Tolualdehyde
 • Phenylacetaldehyde
 • Heptanal
 • 3-Methoxyphenol
 • 4-Methoxyphenol
 • 2,4,8-Trimethyl-3,7-nonadien-2-ol
 • 4,8-Dimethyl-3,7-nonadien-2-ol
 • 2,4-Dimethyl-4-nonanol
 • Carvacrol
 • Anisole (norsk: anisol)
 • β-Naphthyl ethyl ether
 • Tetradecanal
 • 2-Ethylhept-2-enal
 • Undecanal
 • 5-Methyl-2-(tert-butyl)phenol
 • Methyl 4-methoxybenzyl ether
 • 1,2,3-Trimethoxybenzene
 • (1R,2S,5S)-3-Menthoksy-2-methylpropane-1,2-diol
 • (Z)-4-Hepten-2-ol
 • 1,4-Dimethoxybenzene
 • Diphenyl ether
 • 2,6-Dimethoxyphenol
 • Undec-10-enal
 • Undec-9-enal
 • Dodec-2-enal
 • 2,3,6-Trimethylphenol
 • 1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
 • Ethyl 4-hydroxybenzyl ether
 • 1,8-Cineole (norsk: 1,8-cineol)
 • Benzyl ethyl ether
 • Dibenzyl ether
 • 4-Ethoxyphenol
 • Carvacryl ethyl ether
 • 1-Methoxy-4-propylbenzene
 • 2-Phenylpropanal
 • α-Butylcinnamaldehyde
 • α-Pentylcinnamaldehyde
 • 4-Hydroxybenzyl methyl ether
 • Butyl vannilyl ether
 • Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzyl ether
 • 2-Butyl ethyl ether
 • 2-Methoxyethyl benzene
 • 1,4-Cineole
 • 1,2-Dimethoxy-4-vinylbenzene
 • Phenol (norsk: fenol)
 • α-Hexylcinnamaldehyde
 • p-Tolylacetaldehyde
 • 2,4,6-Trimethylphenol
 • 2-Methoxy-6-(2-propenyl)phenol
 • 4-Prop-1-enylphenol
 • 2-Acetoxy-1,8-cineole
 • Benzyl butyl ether
 • Benzyl methyl ether
 • 2,6-Dimethylphenol (norsk: 2,6-dimetylfenol, xylenol)
 • 1-Isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene
 • 2-Isopropylphenol
 • 2-(p-Tolyl)propionaldehyde
 • p-Isopropylphenylacetaldehyde
 • 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropionaldehyde
 • Acetaldehyde (norsk: acetaldehyd)
 • Propanal
 • Butanal
 • Benzyl octyl ether
 • Ethyl geranyl ether
 • Hexyl methyl ether
 • 2-(Ethoxymethyl)phenol
 • 2-Propylphenol
 • Benzene-1,3-diol (norsk: benzen-1,3-diol, resorcinol)
 • 2-Methyl-4-phenylbutyraldehyde
 • 4-Hydroxybenzaldehyde
 • 2-Methoxycinnamaldehyde
 • 2-Methylpropanal
 • Pentanal
 • 3-Methylbutanal
 • Phenyl ethyl ether
 • α-Terpinyl methyl ether
 • 1-Methoxy-1-decene
 • 3,4-Dimethylphenol
 • 2-Methoxy-4-propylphenol
 • 4-Propylphenol
 • 2-Methylbutyraldehyde
 • α-Methylcinnamaldehyde
 • 3-(4-Methoxyphenyl)-2-methylprop-2-enal
 • 2-Ethylbutanal
 • Hexanal
 • 1-Ethoxyethyl acetate
 • Digeraniyl ether
 • 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
 • 4-Ethyl-2,6-dimethoxyphenol
 • 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol
 • 2-Methyl-3-(p-tolyl)propionaldehyde
 • 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane
 • Salicylaldehyde (norsk: salicylaldehyd)
 • Octanal
 • Decanal
 • Dodecanal
 • 6-Ethoxyprop-3-enylphenol
 • Eugenol
 • Isoeugenol
 • Isobutyl β-naphthyl ether
 • 2,6-Dimethoxy-4-prop-1-enylphenol
 • 2,6-Dimethoxy-4-propylphenol
 • 4-Ethoxybenzaldehyde
 • Hexa-2-trans-4-trans-dienal
 • 3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal
 • Benzaldehyde (norsk: benzaldehyd)
 • Cinnamaldehyde (norsk: kanelaldehyd)
 • 2-Methoxyphenol
 • Thymol (norsk: tymol)
 • 2-Methoxy-4-methylphenol
 • 4-Vinylphenol
 • 4-Allylphenol
 • Carvacryl methyl ether
 • 4-Methoxybenzaldehyde
 • Piperonal
 • Venatraldehyde
 • 4-Ethylguaiacol
 • 2-Methoxy-4-vinylphenol
 • 1-Methoxy-4-(prop-1-trans-enyl)benzene
 • 2,6-Dimethoxy-4-vinylphenol
 • 1,2-Dimethoxybenzene
 • Nona-2-trans-6-cis-dienal
 • Vanillin
 • Ethyl vanillin
 • Citral (norsk: sitral)
 • 1,2-Dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzene
 • 1-Methoxy-2-methylbenzene
 • 1-Methoxy-4-methylbenzene
 • 1,3-Dimethyl-4-methoxybenzene
 • 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol
 • 2,3-Dimethylphenol
 • Non-6-cis-enal
 • Oct-2-enal
 • Oct-6-enal
 • Citronellal (norsk: sitronellal)
 • 4-Isopropylbenzaldehyde
 • 2,6-Dimethyloctanal
 • 1,3-Dimethoxybenzene
 • 1-Ethoxy-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)benzene
 • Heptyl formate
 • Octyl formate
 • Geranyl formate
 • 4-Methylvaleric acid
 • 2-Methylpent-3-enoic acid
 • 2-Methylpent-4-enoic acid
 • Salicylic acid (norsk: salisylsyre)
 • Succinic acid, disodium salt
 • 2-Octenoic acid
 • Phenethyl acetate
 • 3-Phenylpropyl acetate
 • Dodecanoic acid
 • Oleic acid (norsk: oljesyre)
 • Hexadecanoic acid (norsk: heksadekansyre, palmitinsyre)
 • Cyclohexanecarboxylic acid
 • 5-Methylhexanoic acid
 • 4-Methylnonanoic acid
 • 4-Methylheptanoic acid
 • 2-Hexenoic acid
 • Rhodinyl acetate
 • Santalyl acetate
 • Vanillyl acetate
 • Octadecanoic acid (norsk: oktadekansyre, stearinsyre)
 • Tetradecanoic acid (norsk: tetradekansyre, myristinsyre)
 • Malic acid (norsk: 2-hydroksybutandisyre, eplesyre)
 • 4-Methyloctanoic acid
 • (2E)-Methylcrotonic acid
 • Dec-9-enoic acid
 • 2-Methyl-2-butenoic acid
 • trans-2-Heptenoic acid
 • 2-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid
 • p-Tolyl acetate
 • Ethyl acrylate
 • Methyl butyrate
 • Tartaric acid
 • Pyruvic acid (norsk: pyrodruesyre)
 • Benzoic acid (norsk: benzosyre)
 • 2-Oxobutyric acid
 • 1,2,5,6-Tetrahydrocuminic acid
 • Dec-5/6-enoic acid
 • cis-2-Heptylcyclopropanecarboxylic acid
 • 3-Hydroxybenzoic acid
 • 3,4-Dihydroxybenzoic acid
 • Ethyl butyrate
 • Propyl butyrate
 • Isopropyl butyrate
 • Cinnamic acid (norsk: kanelsyre)
 • 4-Oxovaleric acid
 • 3-Methylcrotonic acid
 • p-Anisic acid
 • cis/trans-But-2-enoic acid
 • 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
 • 4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid
 • Ethyl acetate (norsk: etylacetat)
 • Butyl butyrate
 • Isobutyl butyrate
 • Pentyl butyrate
 • Succinic acid (norsk: ravsyre)
 • Fumaric acid (norsk: fumarsyre)
 • Adipic acid (norsk: adipinsyre)
 • Dec-2-enoic acid
 • Dec-3-enoic acid
 • Dec-4-enoic acid
 • Propyl acetate
 • Isopropyl acetate
 • Butyl acetate
 • Hexyl butyrate
 • Octyl butyrate
 • Decyl butyrate
 • Heptanoic acid
 • Nonanoic acid
 • 2-Methylvaleric acid
 • 2,4-Dihydroxybenzoic acid
 • 2-Ethylhexanoic acid
 • Isobutyl acetate
 • Hexyl acetate
 • Octyl acetate
 • Geranyl butyrate
 • Citronellyl butyrate
 • 3-Phenylpropionic acid
 • Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid
 • Cyclohexylacetic acid
 • 4-Ethyloctanoic acid
 • Gallic acid (norsk: gallussyre)
 • Geranic acid
 • Nonyl acetate
 • Decyl acetate
 • Dodecyl acetate
 • Linalyl butyrate
 • Benzyl butyrate
 • Terpinyl butyrate
 • 2-Methylhexanoic acid
 • Citronellic acid
 • 2-Oxoglutaric acid
 • Glutaric acid
 • Hept-2-enoic acid
 • (E,E)-Hexa-2,4-dienoic acid
 • Geranyl acetate
 • Citronellyl acetate
 • Cinnamyl butyrate
 • Allyl butyrate
 • 3-Methylbutyl butyrate
 • Phenylacetic acid
 • Undec-10-enoic acid
 • 4-Hydroxybenzoic acid
 • 3-Hydroxy-2-oxopropionic acid
 • 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
 • 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid (blanding av isomerer)
 • Linalyl acetate
 • Benzyl acetate (norsk: benzylacetat)
 • α-Terpinyl acetate
 • 2-Phenylpropyl butyrate
 • p-Anisyl butyrate
 • Ethyl decanoate
 • Octadeca-9,12-dienoic acid
 • Undecanoic acid
 • 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (blanding av isomerer)
 • 2-Hydroxy-4-methylvaleric acid
 • 3-Methoxybenzoic acid
 • Menthyl acetate
 • DL-Bornyl acetate
 • Cinnamyl acetate
 • Ethyl hexanoate
 • Propyl hexanoate
 • Isopropyl hexanoate
 • Vanillic acid
 • (2E),4-Dimethylpent-2-enoic acid
 • 2-Ethylbutyric acid
 • 2-Methyl-2-oxovaleric acid
 • 4-Methyldecanoic acid
 • 8-Methyldecanoic acid
 • p-Anisyl acetate
 • Eugenyl acetate
 • Pentyl acetate
 • Butyl hexanoate
 • Isobutyl hexanoate
 • Pentyl hexanoate
 • 2-Methylbutyric acid
 • 2-Methylheptanoic acid
 • Pent-4-enoic acid
 • 3-Methylhexanoic acid
 • 4-Methylhexanoic acid
 • 4-Methylpent-2-enoic acid
 • Heptyl acetate
 • Methyl acetate
 • Isopentyl acetate
 • Hexyl hexanoate
 • Geranyl hexanoate
 • Phenoxyacetic acid
 • Hex-3-enoic acid
 • 3-Methyl-2-oxobutyric acid
 • 4-Methylpent-3-enoic acid
 • Non-2-enoic acid
 • 3-Ethylbutyl acetate
 • α-Pentylcinnamyl acetate
 • Cyclohexyl acetate
 • Linalyl hexanoate
 • Methyl hexanoate
 • 3-Methylbutyl hexanoate
 • 4-Methyl-2-oxovaleric acid
 • Malonic acid (norsk: malonsyre)
 • Hex-2-trans-enoic acid
 • Non-3-enoic acid
 • Nonanedioic acid
 • (E)-Pent-2-enoic acid
 • 2-Cyclohexylethyl acetate
 • 1,1-Dimethyl-3-phenylpropyl acetate
 • 2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenyl acetate
 • 3-Phenylpropyl hexanoate
 • Ethyl formate
 • Propyl formate
 • 2-Methyl-2-pentenoic acid
 • 3-Methylvaleric acid
 • 2-Phenylpropionic acid
 • 3-Phenylpyruvic acid
 • 3-(1-Menthoxy)propane-1,2-diol
 • (S)-cis-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
 • Non-2-trans-en-1-ol
 • Myrtenol
 • Dec-1-en-3-ol
 • Dec-2-en-1-ol
 • Dec-9-en-1-ol
 • 2-Methylbut-3-en-1-ol
 • 3-Methylbut-3-en-1-ol
 • 2-Methylhexan-3-ol
 • Heptan-2-ol
 • 3,7-Dimethyloctane-1,7-diol
 • Nona-2,6-dien-1-ol
 • Deca-2,4-dien-1-ol
 • 2-Methyloctan-1-ol
 • 4-Methylpentan-1-ol
 • 2-Methylpentan-2-ol
 • Pent-2-en-1-ol
 • 5-Phenylpentan-1-ol
 • Dehydrodihydroionol
 • (Z)-Non-6-en-1-ol
 • Oct-3-en-1-ol
 • 1,2-Dihydrolinalool
 • 3-Methylpentan-2-ol
 • 4-Methylpentan-2-ol
 • 3-Methylpentan-3-ol
 • 2-Methylpropan-2-ol
 • p-Menthane-1,8-diol
 • 3,5,5-Trimethylhexan-1-ol
 • 2-Ethylfenchol
 • 1-Terpineol
 • β-Terpineol
 • 2-(6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethan-1-ol
 • 3,3-Dimethylbutan--2-ol
 • 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol
 • Myrtanol
 • Non-1-en-3-ol
 • Hex-3-cis-en-1-ol
 • Undecan-1-ol
 • (Z)-Nerol
 • Octan-3-ol
 • Pent-1-en-3-ol
 • Pinocarveol
 • 2,6-Dimethylocta-1,5,7-trien-3-ol
 • (E)-3,7-Dimethylocta-1,5,7-trien-3-ol
 • 3,6-Dimethyloctan-3-ol
 • Nona-2,4-dien-1-ol
 • DL-Isoborneol
 • p-Mentha-1,8-dien-7-ol
 • Pin-2-en-4-ol
 • Oct-3-en-2-ol
 • Decan-3-ol
 • Dodecan-2-ol
 • (–)-α-Elemol
 • (E,E)-geranyl linalool
 • Hex-1-en-3-ol
 • 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol
 • Hept-3-en-1-ol
 • Hepta-2,4-dien-1-ol
 • (Z,Z)-Nona-3,6-dien-1-ol
 • Nonan-3-ol
 • Dihydrocarveol
 • Carveol
 • D-Neomenthol
 • 4-(2,2,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol
 • Dihydro-beta-ionol
 • 2-Methyl-4-phenylbutan-2-ol
 • Oct-2-en-1-ol
 • Oct-2-en-4-ol
 • Octa-1,5-dien-3-ol
 • 1-Phenylethan-1-ol
 • 4-Methyl-1-phenylpentan-2-ol
 • 4-Phenylbut-3-en-2-ol
 • 3-Methylbut-2-en-1-ol
 • 2,6-Dimethylhept-6-en-1-ol
 • 3-Methylbutan-2-ol
 • Heptadecan-1-ol
 • Octa-(3Z,5E)-dien-1-ol
 • Octadecan-1-ol
 • 1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-2,5,5-trimethylnaphthalen-2-ol
 • 1R,2S,5R-isopulegol
 • Cyclohexanol (norsk: sykloheksanol)
 • p-Menthan-2-ol
 • Non-2-cis-en-1-ol
 • Oct-5-cis-en-1-ol
 • 2-(2,2,3-Trimethylcyclopent-3-enyl)ethan-1-ol
 • 1-Hepten-3-ol
 • Hex-2-cis-en-1-ol
 • Hex-3-en-1-ol
 • Octane-1,3-diol
 • Pent-4-en-1-ol
 • Pentadecan-1-ol
 • 4-Terpinenol
 • 2-Phenylpropan-1-ol
 • Hex-4-en-1-ol
 • 3-Methylpentan-1-ol
 • Cedrenol
 • Hexa-2,4-dien-1-ol
 • 2-Phenylpropan-2-ol
 • Phytol (norsk: fytol)
 • (1R,2S,5S)-neo-Dihydrocarveol
 • 2-Methylbutan-1-ol
 • (+)-Cedrol
 • Butan-2-ol
 • p-Mentha-1,8(10)-dien-9-ol
 • 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
 • Piperonyl alcohol
 • (–)-Sclareol
 • Thujyl alcohol
 • Pentan-3-ol
 • Ethanol (norsk: etanol, sprit)
 • Isopropanol
 • 2-Methylbut-3-en-2-ol
 • 6-Methylhept-5-en-2-ol
 • Undec-10-en-1-ol
 • 4-Hydroxybenzyl alcohol
 • 2-(4-Hydroxyphenyl)ethan-1-ol
 • 3,3,5-Trimethylcyclohexan-1-ol
 • Undec-2-en-1-ol
 • Undeca-1,5-dien-3-ol
 • 1-(p-Tolyl)ethan-1-ol
 • 2,6-Dimethylheptan-4-ol
 • 2-Ethylhexan-1-ol
 • Tetradecan-1-ol
 • p-Anisyl alcohol
 • L-α-Bisabolol
 • (1R,2R,5S)-Isodihydrocarveol
 • Isophytol
 • (R)-(–)-Lavandulol
 • Vannilyl alcohol
 • Vetiverol
 • 12-β-Santalen-14-ol
 • p-Menth-1-en-3-ol
 • Sabinene hydrate
 • Undecan-2-ol
 • But-3-en-2-ol
 • Butane-1,3-diol
 • p-Menthan-8-ol
 • 3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol
 • 2-Methylbut-2-en-1-ol
 • 12-α-Santalen-14-ol
 • 2,6-Dimethyl-2-heptanol
 • 3-Penten-1-ol
 • Nonan-2-ol
 • Pentan-2-ol
 • Hexan-3-ol
 • Butane-2,3-diol
 • 2-Cyclohexylethan-1-ol
 • Cyclopentanol
 • 2-Methylbutyl acetate
 • Propyl deca-2,4-dienoate
 • 4-(4-Acetoxyphenyl)butan-2-one
 • Hex-2-enyl phenylacetate
 • Isopentyl acetoacetate
 • Allyl 2-methylcrotonate
 • Benzyl 2-methylcrotonate
 • Ethyl 2-methylcrotonate
 • α-Campholene acetate
 • Ethyl octa-4,7-dienoate
 • Hex-3-enyl hex-3-enoate
 • Dibutyl malate
 • Dibutyl succinate
 • Diethyl adipate
 • Butyl isovalerate
 • Isopropyl isovalerate
 • Octyl isovalerate
 • Ethyl acetoacetate
 • Butyl acetoacetate
 • Isobutyl acetoacetate
 • Hexyl 2-hexenoate
 • 2-Methylbenzyl acetate
 • Methyl non-3-enoate
 • Diethyl citrate
 • Diethyl fumarate
 • Diethyl maleate
 • Nonyl isovalerate
 • Geranyl isovalerate
 • Geranyl acetoacetate
 • Benzyl 3-oxobutyrate
 • 2-Phenethyl 3-methylcrotonate
 • Methyl oct-2-trans-enoate
 • Methyl (E,E)-hexa-2,4-dienoic acid
 • p-Tolyl octanoate
 • Diethyl nonanedioate
 • Diethyl oxalate
 • Diethyl pentanedioate
 • Linalyl isovalerate
 • Methyl isovalerate
 • DL-Bornyl isovalerate
 • Isobutyl 2-methylbut-2-cis-enoate
 • Ethyl 2-methylbutyrate
 • Allyl 2-ethylbutyrate
 • Myrtenyl acetate
 • neo-Dihydrocarvyl acetate
 • 1,1-Dimethylethyl propionate
 • 3,7-Dimethyloctyl acetate
 • DL-Isobornyl isovalerate
 • Benzyl isovalerate
 • Cinnamyl isovalerate
 • Allyl cyclohexanebutyrate
 • Methyl isobutyrate
 • sec-Heptyl isovalerate
 • Hept-2-enyl isovalerate
 • Ethyl 2-acetoxypropionate
 • Ethyl 2-hydroxy-4-methylbenzoate
 • Ethyl 2-methoxybenzoate
 • Citronellyl isovalerate
 • Terpinyl isovalerate
 • Methyl isovalerate
 • Ethyl isobutyrate
 • Propyl isobutyrate
 • Isopropyl isobutyrate
 • β-Ionyl acetate
 • 2-Methoxycinnamyl acetate (blanding av isomerer)
 • 2-Methylbutyl dodecanoate
 • Ethyl 2-phenylpropionate
 • Ethyl 3-methylcrotonate
 • Ethyl 4-hydroxybenzoate
 • 3-Methylbutyl 3-methylbutyrate
 • Cyclohexyl isovalerate
 • Rhodinyl isovalerate
 • Butyl isobutyrate
 • Isobutyl isobutyrate
 • Pentyl isobutyrate
 • Allyl hexa-2,4-dienoate
 • Benzyl 2-methylbutyrate
 • Benzyl crotonate
 • Ethyl 4-methylpent-3-enoate
 • Ethyl dec-9-enoate
 • Phenethyl isovalerate
 • 3-Phenylpropyl isovalerate
 • α-Pentylcinnamyl isovalerate
 • Isopentyl isobutyrate
 • Heptyl isobutyrate
 • Citronellyl isobutyrate
 • Benzyl dodecanoate
 • Benzyl hexanoate
 • Benzyl lactate
 • Ethyl deca-2,4,7-tirenoate
 • Ethyl dodec-(2E)-enoate
 • Ethyl hept-(2E)-enoate
 • Allyl cyclohexanevalerate
 • Cinnamyl isobutyrate
 • Linalyl isobutyrate
 • Neryl isobutyrate
 • Terpinyl 2-methylpropionate
 • Benzyl octanoate
 • DL-Bornyl butyrate
 • Ethyl methacrylate
 • Ethyl oct-3-enoate
 • Ethyl pent-2-enoate
 • Neryl isovalerate
 • Isobutyl isovalerate
 • Octyl isobutyrate
 • Benzyl isobutyrate
 • Phenethyl isobutyrate
 • 3-Phenylpropyl isobutyrate
 • Butyl 2-methylbut-2-cis-enoate
 • sec-Butyl acetate
 • Butyl but-(2E)-enoate
 • Ethyl pentadecanoate
 • 2-Ethylhexyl acetate
 • Geranyl 2-methylbutyrate
 • Dibutyl sebacate
 • Diethyl sebacate
 • Ethyl 3-phenyl-3-oxopropionate
 • p-Tolyl isobutyrate
 • Piperonyl isobutyrate
 • sec-Butyl butyrate
 • Butyl deca-(2E,4Z)-dienoate
 • Butyl decanoate
 • Geranyl 2-methylcrotonate
 • Hept-2-enyl acetate
 • sec-Hept-4-cis-enyl acetate
 • Hexyl isobutyrate
 • o-Tolyl isobutyrate
 • Diethyl carbonate
 • Geranyl isobutyrate
 • Methyl 4-methylvalerate
 • Ethyl lactate (norsk: etyllaktat)
 • sec-Butyl formate
 • Butyl hex-2-enoate
 • Butyl hex-(3E)-enoate
 • Heptyl 2-methylbutyrate
 • sec-Heptyl acetate
 • Heptyl hexanoate
 • Allyl cyclohexaneacetate
 • Methyl 2-methylbutyrate
 • 1,1-Dimethyl-3-phenylpropyl isobutyrate
 • Butyl lactate
 • Ethyl 4-oxovalerate
 • Butyl 4-oxovalerate
 • Butyl hexadecanoate
 • sec-Butyl hexanoate
 • sec-Butyl lactate
 • sec-Heptyl hexanoate
 • Heptyl isovalerate
 • 2-Phenylpropyl isobutyrate
 • 1-Phenethyl isobutyrate
 • Diethyl malate
 • Butyl ethyl malonate
 • Ethyl pyruvate
 • Butyl nonanoate
 • Butyl oct-2-enoate
 • Carvacryl acetate
 • E-Hex-2-enyl acetate
 • E-Hex-2-enyl propionate
 • Hex-2-enyl butyrate
 • 2-Phenoxyethyl isobutyrate
 • Ethyl cyclohexanepropionate
 • Allyl isovalerate
 • Isopentyl pyruvate
 • Diethyl succinate
 • Dimethyl succinate
 • Cinnamyl 2-methylcrotonate (blanding av isomerer)
 • Citronellyl 2-methylbut-2-enoate
 • Citronellyl hexanoate
 • Hex-2-enyl formate
 • Hex-(2E)-enyl hexanoate
 • (2E)-Hexenyl isovalerate
 • Diethyl malonate
 • Butyl-O-butyryllactate
 • Allyl cyclohexanehexanoate
 • Diethyl tartrate
 • Ethyl isovalerate
 • Propyl isovalerate
 • Cyclogeranyl acetate
 • Di-isopentyl succinate
 • 2,4-trans,trans-Undecadienal
 • 4-Decenal
 • 3-Methyl-2-phenylbutyraldehyde
 • Isocyclocitral
 • 3-Methoxybenzaldehyde
 • p-Methoxyphenylacetaldehyde
 • 4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde
 • 4-Ethylbenzaldehyde
 • p-Menth-1-en-9-al
 • 5-Methyl-2-phenylhex-2-enal
 • 4-Methyl-2-phenylpent-2-enal
 • 2-Methyldecanal
 • 2-Methylhexanal
 • 2-Methylpentanal
 • 2-Heptenal
 • Penta-2,4-dienal
 • 2-Methyloct-2-enal
 • Octa-2,4-trans,trans-dienal
 • 4-Methylpentanal
 • 12-Methyltetradecanal
 • 12-Methyltridecanal
 • Nona-2,4-dienal
 • Pent-2-enal
 • Neral
 • Non-2-enal
 • Nona-2,6-trans,trans-dienal
 • 3-Phenylpent-4-enal
 • 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde
 • 2-Butylbut-2-enal
 • Oct-5-cis-enal
 • 2-Methoxybenzaldehyde
 • o/m/p-2-Methyl-3-tolylpropionaldehyde
 • Nona-2,4,6-trienal
 • trans-2-Nonenal
 • Myrtenal
 • Dec-4-cis-enal
 • Dec-9-enal
 • Deca-2,4-trans,trans-dienal
 • Hex-2-trans-enal
 • 2,6-Dimethylhept-5-enal
 • Hex-3-cis-enal
 • Pent-4-enal
 • 2-Phenylpent-2-enal
 • Dec-2-enal
 • 2-Methylundecanal
 • Tridec-2-enal
 • 2-Isopropyl-5-methylhex-2-enal
 • (E)-Tetradec-2-enal
 • 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-ene-1-carboxaldehyde
 • 4-(2,6,6-Trimethylcyclohexenyl)-2-methylbutanal
 • Citronellyl oxyacetaldehyde
 • 3-Phenylpropanal
 • 2,4-Decadienal
 • Undeca-2,4-dienal
 • Deca-2,4,7-trienal
 • Undec-2-trans-enal
 • 2,4-Octadienal
 • 2-Undecenal
 • 2,4-Dimethylbenzaldehyde
 • Octa-2,6-trans,trans-dienal
 • 2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-acetaldehyde
 • 3,4-Dihydrobenzaldehyde
 • trans-3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
 • 2-Hexenal
 • (Z,Z)-3,6-Dodecadienal
 • Hepta-2,4-dienal
 • Hex-4-enal
 • 4-Methylpent-2-enal
 • 2,5-Dimethyl-2-vinylhex-4-enal
 • Dodec-2-trans-enal
 • trans-2-Octenal
 • trans-2-Decenal
 • 3-Hexenal
 • 2-Phenylpent-4-enal
 • 3,5,5-Trimethylhexanal
 • p-Mentha-1,8-dien-7-al
 • 2-Ethylhexanal
 • Farnesal
 • Glutaraldehyde
 • 2,4-trans,trans-Nonadienal
 • 4-Methoxycinnamaldehyde
 • (1R)-2,2,3-Trimethylcyclopent-3-en-1-yl acetaldehyde
 • Dodeca-2,6-dienal
 • Hept-2-trans-enal
 • Hexadecanal
 • 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
 • (Z)-Hept-4-enal
 • 2-Methylpent-2-enal
 • 2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-carboxaldehyde
 • p-Methylcinnamaldehyde
 • (1R,2R,5S)-5-Isopropenyl-2-methylcyclopentanecarboxaldehyde
 • (E)-4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamaldehyde
 • 4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde (blanding av isomerer)
 • 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanal
 • trans-2-Tridecenal
 • 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
 • 3-(4-Isopropylphenyl)propionaldehyde
 • 2-Methylcrotonaldehyde
 • 3-Methylcrotonaldehyde
 • Dodeca-2,4-dienal
 • 1-Ethoxy-1-(2-methylbutoxy)ethane
 • 1-Ethoxy-1-(2-phenylethoxy)ethane
 • (Z)-1-Ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethane
 • Acetone (norsk: aceton)
 • 3-Hydroxybutan-2-one
 • Diacetyl
 • 2-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-butenal
 • 9-Octadecenal
 • 1,1-Dipropoxyethane
 • Citral propylene glycol acetal
 • 1-Butoxy-1-(2-phenylethoxy)ethane
 • Vanillyl acetone
 • α-Ionone
 • β-Ionone
 • 1-Ethoxy-1-hexyloxyethane
 • 1-Ethoxy-1-isopentyloxyethane
 • 1-Ethoxy-1-methoxyethane
 • Z-8-Tetradecenal
 • 6-Methyloctanal
 • cis/trans-1,1-Diethoxyhept-4-ene
 • 4,4-Dimethoxybutan-2-one
 • 1,2-Di(1'-ethoxy)ethoxy)propane
 • Methyl-α-ionone
 • Methyl-β-ionone
 • 1-Ethoxy-1-pentyloxyethane
 • 1-Ethoxy-1-propoxyethane
 • Ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate
 • (Z)-5-Decenal
 • 16-Octadecenal
 • 3-Methylhexanal
 • 1,2,3-Tris[(1'-ethoxy)ethoxy]propane
 • 1-Isobutoxy-1-ethoxy-2-methylpropane
 • 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
 • Carvone (norsk: karvon)
 • Methyl 2-naphthyl ketone
 • 2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
 • 2-Hexyl-4,5-dimethyl-1,3-dioxolane
 • 4-Hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
 • 4Z-Dodecenal
 • 6,6'-Dihydroxy-5,5'-dimethoxybiphenyl-3,3'-dicarbaldehyde
 • 2-Phenyl-4-methyl-2-hexenal
 • 1-Isobutoxy-1-ethoxy-3-methylbutane
 • 1-Isoamyloxy-1-ethoxypropane
 • 1-Isobutoxy-1-ethoxypropane
 • Maltol
 • 6-Methylhept-5-en-2-one
 • Undecan-2-one
 • 1-Isobutoxy-1-ethoxyethane
 • 1-Isobutoxy-1-isopentyloxyethane
 • 4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
 • 4-Ethyloctanal
 • (4E)-Hexenal
 • 6-Methylheptanal
 • 1-Isobutoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropane
 • 1-Isobutoxy-1-isopentyloxy-3-methylbutane
 • 1-Isopentyloxy-1-propoxyethane
 • 4-Methylpentan-2-one
 • Hexan-2,3-dione
 • 4-Methyl-2-propyl-1,3-dioxolane
 • Triethoxymethane
 • 1,1,3-Triethoxypropane
 • E-4-Undecenal
 • 1,1-Diethoxyethane
 • 5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane
 • 1-Isopentyloxy-1-propoxypropane
 • 1-Butoxy-1-(2-methylbutoxy)ethane
 • 1-Butoxy-1-ethoxyethane
 • Octan-2-one
 • Nonan-2-one
 • Undeca-2,3-dione
 • 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
 • 1,1-Dipentyloxyethane
 • α,α-Dimethoxytoluene
 • Citral diethyl acetal
 • 1,1-Di-(2-methylbutoxy)ethane
 • 1,1-Diisobutoxy-2-methylpropane
 • 1,1-Diisobutoxyethane
 • 4-Methylacetophenone
 • 2,4-Dimethylacetophenone
 • 4-Phenylbut-3-en-2-one
 • 2-Hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxane
 • Vanillin propylene glycol acetal
 • 3-Methyl-1,1-di-isopentyloxybutane
 • Citral dimethyl acetal
 • 1,1-Dimethoxy-2-phenylethane
 • Phenylacetaldehyde glyceryl acetal
 • 1,1-Di-isobutoxypentane
 • 1,1-Di-isopentyloxyethane
 • 1,1-Diethoxy-2-methylbutane
 • 4-Methyl-1-phenylpentan-2-one
 • 4-(p-Tolyl)butan-2-one
 • 3-Methyl-4-phenylbut-3-en-2-one
 • 2-Methyl-1,1-di-isopentyloxypropane
 • 1-(2-Methylbutoxy)-1-isopentyloxyethane
 • 8,8-Diethoxy-2,6-dimethyloct-2-ene
 • 1,1-Dimethoxyoctane
 • 1,1-Dimethoxydecane
 • 1,1-Diethoxy-3,7-dimethyloctan-7-ol
 • 1,1-Diethoxy-2-methylpropane
 • 1,1-Diethoxy-3-methylbutane
 • Benzoin
 • 4-(4-Methoxyphenyl)butan-2-one
 • 1-(4-Methoxyphenyl)pent-1-en-3-one
 • 1-Ethoxy-1-methoxypropane
 • 1-Hexyloxy-1-isopentyloxyethane
 • 1-Isopentyloxy-1-pentyloxyethane
 • 1,1-Dimethoxy-3,7-dimethyloctan-7-ol
 • Tolualdehyde glyceryl acetal
 • α-Pentylcinnamaldehyde dimethyl acetal
 • 1,1-Diethoxybutane
 • 1,1-Diethoxydodecane
 • (Z)-1,1-Diethoxyhex-3-ene
 • Piperonyl acetone
 • Benzophenone
 • DL-Menthone-1,2-glycerol ketal
 • 1-Butoxy-1-isopentyloxyethane
 • 1,1-Di-isobutoxy-3-methylbutane
 • Cinnamaldehyde ethylene glycol acetal
 • 1,1-Dimethoxyethane
 • 1-Phenylethoxy-1-propoxyethane
 • Diethoxymethane
 • 1,1-Diethoxynonane
 • 1,1-Diethoxyoctane
 • Isojasmone
 • 2-Hexylidenecyclopentan-1-one
 • Tetramethyl ethylcyclohexenone (blanding av isomerer)
 • 1,1-Di-isobutoxypropane
 • 1-Ethoxy-1-pentyloxybutane
 • 1-Ethoxy-2-methyl-1-isopentyloxypropane
 • (Diethoxymethyl)benzene
 • 1-Benzyloxy-1-(2-methoxyethyoxy)ethane
 • 1,1-Diethoxydecane
 • 1,1-Diethoxypentane
 • 1,1-Diethoxypropane
 • 1,1-Diethoxyundecane
 • α-Isomethylionone
 • 4-Methoxyacetophenone
 • 1-Phenylpropan-1-one
 • 1-Ethoxy-2-methyl-1-propoxypropane
 • 1-Ethoxy-1-(3-methylbutoxy)-3-methylbutane
 • Vanillin butan-2,3-diol acetal (blanding av stereoisomerer)
 • 1,1-Diethoxyheptane
 • 1,1-Diethoxyhexane
 • 1,1-Dihexyloxyethane
 • 1,1-Dimethoxyhex-2-trans-ene
 • 1,1-Dimethoxyhexane
 • β-Isomethyl ionone
 • 4-Isopropylacetophenone
 • Pent-3-en-2-one
 • L-Menthone-1,2-glycerol ketal
 • 2-Isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolane
 • 1,1-Di-isobutoxy-2-phenylethane
 • 1,1-Diethoxynona-2,6-diene
 • 4,5-Dimethyl-2-benzyl-1,3-dioxolan
 • Dimethoxymethane
 • 1,1-Dimethoxypentane
 • 1,1-Dimethoxypropane
 • 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
 • Vanillylidene acetone
 • 6-Isopropyl-3,9-dimethyl-1,4-dioxyspiro[4.5]decan-2-one
 • Acetaldehyde ethyl isopropyl acetal
 • 2-Oxopropanal
 • 1,1-Dimethoxyheptane
 • Heptanal glyceryl 1,2-/1,3-acetal
 • 1,1-Dimethoxy-2-phenylpropane
 • 2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane
 • 1,1-Diphenethoxyethane
 • Ethyl maltol
 • 4-Hexen-3-one
 • 1-(4-Methoxyphenyl)-4-methylpent-1-en-3-one
 • Heptan-2-one
 • Heptan-3-one
 • Acetophenone
 • 1,1-Diethoxyhex-2-ene
 • 4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
 • 1,1-Dibutoxyethane
 • Phenyl salicylate
 • 3-Phenylpropyl butyrate
 • Phytyl acetate
 • Ethyl 3-oxohexanoate
 • Glyceryl 5-hydroxydecanoate
 • Glyceryl 5-hydroxydodecanoate
 • Isobutyl 3-methylprop-2-enoate
 • Isobutyl decanoate
 • Methyl (E,Z)-deca-2,4-dienoate
 • Methyl deca-4,8-dienoate
 • Methyl dodec-(2E)-enoate
 • Phenethyl 2-methylcrotonate
 • Allyl cyclohexanepropionate
 • Hex-(3Z)-enyl lactate
 • Hexyl-2-methylpent-3/4-enoate
 • Isopropyl 2-methylbutyrate
 • Isobutyl dodecanoate
 • Isobutyl hexadecanoate
 • Isobutyl lactate
 • Methyl formate
 • Methyl geranate
 • (S)-Methyl lactate
 • Pentyl isovalerate
 • Ethyl 2-acetyl-3-phenylpropionate
 • Ethyl butyryl lactate
 • Methyl 2-hydroxy-4-methylvalerate
 • Methyl 2-methylvalerate
 • Methyl 2-oxo-3-methylvalerate
 • Isobutyl octadecanoate
 • Isobutyl octanoate
 • Isobutyl tetradecanoate
 • Methyl linoleate & methyl linolenate (blanding)
 • Methyl methacrylate
 • Methyl N,N-dimethylanthranilate
 • Hex-3-enyl isovalerate
 • Hex-3-enyl 2-methylbutyrate
 • Hexyl 2-methylbutyrate
 • L-Menthyl lactate
 • 3-Oxodecanoic acid glyceride
 • 3-Oxododecanoic acid glyceride
 • Isopentyl (Z)-but-2-enoate
 • Isopentyl decanoate
 • Isopentyl heptanoate
 • Methyl N-acetylanthranilate
 • Methyl N-formylanthranilate
 • Methyl octadecanoate
 • Benzyl 2,3-dimethylcrotonate
 • 1-Methyl-1-phenethyl isobutyrate
 • Ethyl aconitate
 • 3-Oxohexadecanoic acid glyceride
 • 3-Oxohexanoic acid glyceride
 • 3-Oxooctanoic acid glyceride
 • Isopentyl hexadecanoate
 • Isopentyl lactate
 • Isopentyl tetradecanoate
 • Methyl oleate
 • 3-Methylbut-3-enyl acetate
 • 3-Methylbut-3-enyl benzoate
 • Tributyl acetylcitrate
 • Triethyl citrate
 • Isopropyl 2-methylcrotonate
 • 3-Oxotetradecanoic acid glyceride
 • Dimethyl malonate
 • Isopropyl crotonate
 • Isopropyl decanoate
 • Isopropyl dodecanoate
 • 1-Methylbutyl acetate
 • 1-Methylbutyl butyrate
 • Ethyl 2,4-dioxohexanoate
 • Geranyl 2-ethylbutyrate
 • 2-Methylbutyl 2-methylbutyrate
 • Hex-3-cis-enyl 2-methylcrotonate
 • Hex-3-cis-enyl anisate
 • Hex-3-cis-enyl anthranilate
 • Isopropyl hexadecanoate
 • Isopropyl octanoate
 • Isopropyl valerate
 • 2-Methylbutyl butyrate
 • 2-Methylbutyl decanoate
 • 2-Methylbutyl formate
 • Methyl citronellate
 • 4-Methylphenyl isovalerate
 • Butyl 2-methylbutyrate
 • trans-3-Hexenyl formate
 • Hex-3-cis-enyl isobutyrate
 • Hex-3-cis-enyl propionate
 • 4-Isopropylbenzyl acetate
 • Lavandulyl acetate
 • 2-Methylbutyl hexanoate
 • 2-Methylbutyl isoburyrate
 • 2-Methylbutyl octanoate
 • Methyl 3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetate
 • Methyl 3-oxo-2-pent-2-enyl-1-cyclopentylacetate
 • (3Z)-Hexenyl 2-oxopropionate
 • (3Z)-Hexenyl (E)-but-2-enoate
 • Hex-(3Z)-enyl decanoate
 • Linalyl valerate
 • p-Menth-1-en-9-yl acetate
 • mono-Menth-3-yl succinate
 • 2-Methylbutyl propionate
 • 2-Methylbutyl tetradecanoate
 • Myrtanyl acetate
 • Ethyl 3-hydroxybutyrate
 • Dodecyl isobutyrate
 • Ethyl 2-methylpent-3-enoate
 • (3Z)-hexenyl (E)-hexenoate
 • Hex-(3Z)-enyl octanoate
 • (Z)-Hex-3-enyl salicylate
 • p-Menthan-8-yl acetate
 • Menthyl formate
 • (1R,2S,5R)-Menthyl hexanoate
 • (3S,6Z)-Nerolidyl acetate
 • Non-(3Z)-enyl acetate
 • Non-(6Z)-enyl acetate
 • Maltyl isobutyrate
 • Ethyl 2-methylvalerate
 • Ethyl 2-methylpent-4-enoate
 • (3Z)-Hexenyl valerate
 • Hex-(4Z)-enyl acetate
 • Hexa-2,4-dienyl acetate
 • Menthyl phenylacetate
 • (1R,2S,5R)-Menthyl salicylate
 • Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate
 • (E,Z)-3,6-Nonadien-1-ol acetate
 • sec-Octyl acetate
 • Octyl hexanoate
 • trans-3-Heptenyl isobutyrate
 • Hexyl isovalerate
 • Isopentyl 2-methylbutyrate
 • Methyl 2-methylcrotonate
 • Methyl 2-methylpent-3E-enoate
 • Methyl 2-oxopropionate
 • Pent-2-enyl hexanoate
 • Pentyl 2-methylbutyrate
 • 2-Methylbutyl isovalerate
 • Methyl 3-hydroxyhexanoate
 • Ethyl brassylate
 • Hexadec-1-yl acetate
 • Methyl 3-acetoxyhexanoate
 • Methyl 4-methylbenzoate
 • Methyl 5-acetoxyhexanoate
 • Pentyl 2-methylisocrotonate
 • Pentyl dodecanoate
 • Pentyl hexadecanoate
 • Ethyl cyclohexanecarboxylate
 • Ethyl 3-hydroxyhexanoate
 • Methyl cyclohexanecarboxylate
 • (3Z)-Hexenyl heptanoate
 • Hexyl (E)-but-2-enoate
 • Hexyl dodecanoate
 • Methyl 5-hydroxydecanoate
 • Methyl acetoacetate
 • Methyl crotonate
 • Pentyl lactate
 • (E)-2-Phenylethyl 2-butenoate
 • 2-Phenethyl decanoate
 • Octyl 2-methylbutyrate
 • Phenethyl 2-methylbutyrate
 • Hexyl lactate
 • Hexyl salicylate
 • Hexyl tetradecanoate
 • Methyl dec-2-enoate
 • Methyl dec-4Z-enoate
 • Phenethyl lactate
 • 2-Phenoxyethyl butyrate
 • Phenyl acetate
 • Oct-3-yl 2-methylcrotonate
 • Ethyl 2-methylpenta-3,4-dienoate
 • Ethyl 3-methylvalerate
 • Hexyl valerate
 • Isobornyl isobutyrate
 • Isobutyl 2-methylbutyrate
 • Hexanoic acid (norsk: heksansyre, kapronsyre)
 • Octanoic acid (norsk: oktansyre, kaprylsyre)
 • Decanoic acid (norsk: dekansyre, kaprinsyre)
 • 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one
 • 5-Methylhex-5-en-2-one
 • 4-Methylpent-3-en-2-one
 • 3,3-Diethoxybutan-2-one
 • (4R,4aS,6R,8aS)-1,10-Dihydronootkatone
 • 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)propan-1-one
 • 3,3,6-Trimethylhepta-1,5-dien-4-one
 • 6,10,14-Trimethylpentadecan-2-one
 • 4-(2,3,6-Trimethylphenyl)but-3-en-2-one
 • Butan-2-one (norsk: butan-2-on)
 • Pentan-2-one
 • 4-(p-Hydroxyphenyl)butan-2-one
 • Pent-1-en-3-one
 • Tridecan-2-one
 • Hept-2-en-4-one
 • E/Z-2,6-Dimethyloct-6-en-3-one
 • 6,10-Dimethylundecan-2-one
 • Dodecan-2-one
 • 1-Nonene-3-one
 • α-Methyl naphthyl ketone
 • D-Camphor (norsk: kamfer)
 • 3-Methylcyclopentan-1,2-dione
 • 3-Ethylcyclopentan-1,2-dione
 • Hept-3-en-2-one
 • 5-Methylhex-3-en-2-one
 • D-Fenchone
 • Heptadecan-2-one
 • Hex-1-en-3-one
 • Heptan-4-one
 • p-Menthan-3-one
 • Pentan-2,3-dione
 • Oct-3-en-2-one
 • β-Damascenone
 • 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1,4-dione
 • Hex-5-en-2-one
 • 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyacetophenone
 • 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one
 • trans-3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one
 • trans-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one
 • Allyl α-ionone
 • Octan-3-one
 • 4-Methylpentan-2,3-dione
 • 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
 • Nonan-3-one
 • 4-Hydroxyhexan-3-one
 • 2-Hydroxypiperitone
 • cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one
 • trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one
 • α-Damascenone
 • Heptan-2,3-dione
 • 5-Hydroxyoctan-4-one
 • 2R,5S-Isopulegone
 • 6,10,14-Trimethylpentadeca-5,9-13-trien-2-one
 • 3,4-Dehydrodihydro-β-ionone
 • 3-Ethyl-2-hydroxy-4-methylcyclopent-2-en-1-one
 • 1-Hydroxypropan-2-one
 • β-Ionone epoxide
 • Isopinocamphone
 • 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanone
 • (Z)-5-Octen-2-one
 • 3-Hydroxy-2-octanone
 • Tetrahydro-pseudo-ionone
 • 3-Benzylheptan-4-one
 • 5-Ethyl-2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-en-1-one
 • 2-Hydroxycyclohex-2-en-1-one
 • 2-Hydroxy-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
 • 4-Isopropylcyclohex-2-en-1-one
 • p-Menth-1-en-3-one
 • trans-Menthone
 • (R,E)-5-Isopropyl-8-methylnona-6,8-dien-2-one
 • 2-Methylheptan-3-one
 • 3-Hydroxy-4-phenylbutan-2-one
 • Octane-4,5-dione
 • 6-Methylheptan-3-one
 • 3,4-Dimethylcyclopentan-1,2-dione
 • Dec-3-en-2-one
 • 2,6-Dimethylheptan-4-one
 • Geranylacetone
 • 7-Methyl-3-octen-2-one
 • 3-Methylbutan-2-one
 • 2-Methylcyclohexanone
 • 4-Hydroxyacetophenone
 • (6E)-Methyl-3-hepten-2-one
 • (E,E)-3,5-Octadien-2-one
 • 3,5-Dimethylcyclopentan-1,2-dione
 • Hexan-3,4-dione
 • DL-Isomethone
 • 2-Hydroxyacetophenone
 • 3-Hydroxypentan-2-one
 • 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-en-1-one
 • 3-Methylcyclohexanone
 • 6-Methylheptan-2-one
 • 5-Methylheptan-3-one
 • Octan-2,3-dione
 • Undecan-6-one
 • 1-Phenylpropane-1,2-dione
 • 3-Methylcyclohexane-1,2-dione
 • Oct-1-en-3-one
 • p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one
 • Dihydrocarvone
 • 3-Methyl-5-propylcyclohex-2-en-1-one
 • 3-Methylnona-2,4-dione
 • 3-Methylpentan-2-one
 • 2-Methoxyacetophenone
 • L-Piperitone
 • (E/Z)-4,8-Dimethyl-3,7-nonadiene-2-one
 • Oct-2-en-4-one
 • β-Damascone
 • Pentan-3-one
 • δ-Damascone
 • Dihydro-β-ionone
 • Non-2-en-4-one
 • Non-3-en-2-one
 • Nonan-4-one
 • 2-(3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)cyclopentanone
 • 6-Methyl-3-hepten-2-one
 • 2-Methylacetophenone
 • 1,3-Diphenylpropan-2-one
 • 4-Methoxyphenylacetone
 • Dihydro-α-ionone
 • α-Damascone
 • 2,4-Dihydroxyacetophenone
 • Octa-1,5-dien-3-one
 • 1-Phenylbutan-1-one
 • 4-Phenylbutan-2-one
 • 3-Hydroxy-5-methyl-2-hexanone
 • 4-Methyl-3-hepten-5-one
 • 9-Decen-2-one
 • Methyl-δ-ionone
 • Nootkatone
 • 1-Hydroxybutan-2-one
 • 4,4a,5,6-Tetrahydro-7-methylnaphthalen-2(3H)-one
 • Pentadecan-2-one
 • 5-Methylhept-2-en-4-one
 • 1-Phenylpropan-2-one
 • Pin-2-en-4-one
 • Pseudo-ionone
 • Formic acid (norsk: maursyre)
 • Acetic acid (norsk: eddiksyre)
 • γ-Ionone
 • p-Menthan-2-one
 • 5-Methylhexane-2,3-dione
 • 3-Methyl-2-pentylcyclopent-2-en-1-one
 • Acetovanillone
 • D-Carvone (norsk: D-karvon)
 • Tetradecan-2-one
 • 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-1-cyclohexenyl)but-3-en-2-one
 • Propionic acid (norsk: propansyre, propionsyre)
 • Lactic acid (norsk: melkesyre)
 • Butyric acid (norsk: butansyre, smørsyre)
 • 3-Methyl-2-(pent-2-cis-enyl)cyclopent-2-en-1-one
 • 2-(sec-Butyl)cyclohexanone
 • L-Carvone (norsk: L-karvon)
 • Cyclohexanone (norsk: sykloheksanon)
 • Tridec-12-en-2-one
 • 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-one
 • 3,3,5-Trimethylcyclohexan-1-one
 • 2-Methylpropionic acid
 • Valeric acid (norsk: pentansyre, valeriansyre)
 • 3-Methylbutyric acid
 • Hexan-3-one
 • 3-(Hydroxymethyl)octan-2-one
 • 3-Methylcyclohex-2-en-1-one
 • Cyclopentanone
 • Decan-2-one
 • Decan-3-one
 • 2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol
 • 2-Ethylbutan-1-ol
 • Heptan-3-ol
 • cis-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
 • 1-Octene
 • 1-Methyl-1,3-cyclohexadiene
 • 2-Methylpropan-1-ol
 • Propan-1-ol
 • Isopentanol
 • Butan-1-ol
 • Hexan-1-ol
 • Limonene (norsk: limonen)
 • Octan-1-ol
 • Nonan-1-ol
 • Dodecan-1-ol
 • 1-Isopropyl-4-methylbenzene
 • Pin-2(10)-ene
 • Pin-2(3)-ene
 • Hexadecan-1-ol
 • Benzyl alcohol
 • Citronellol
 • Terpinolene
 • α-Phellandrene
 • β-Caryophyllene
 • Geraniol
 • Linalool
 • α-Terpineol
 • Myrcene
 • Camphene (norsk: kamfen)
 • Menthol (norsk: mentol)
 • DL-Borneol
 • Cinnamyl alcohol
 • 1-Isopropenyl-4-methylbenzene
 • 1-Methylnaphthalene
 • Vinylbenzene (norsk: vinylbenzen, styren, etenylbenzen)
 • Nerolidol
 • 2-Phenylethan-1-ol
 • 1,4(8),12-Bisabolatriene
 • Valencene
 • β-Ocimene
 • Hex-2-en-1-ol
 • Heptan-1-ol
 • Octan-2-ol
 • α-Terpine
 • γ-Terpine
 • Oct-1-en-3-ol
 • Decan-1-ol
 • 3,7-Dimethyloctan-1-ol
 • β-Bourbonene
 • 1(5),7(11)-Guaiadiene
 • Bisabola-1,8-12-triene
 • (–)-Rhodinol
 • 3,7-Dimethyloctan-3-ol
 • 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
 • β-Bisabolene
 • δ-3-Carene
 • 2,2-Dimethylhexane
 • α-Pentylcinnamyl alcohol
 • 3-Phenylpropan-1-ol
 • 1-Phenylpropan-1-ol
 • 2,4-Dimethylhexane
 • 2,6-Dimethylocta-2,4,6-triene
 • Dodecane
 • 1-Phenylpentan-2-ol
 • 2-Methyl-1-phenylpropan-2-ol
 • δ-Elemene
 • α-Farnesene
 • 4-Phenylbutan-2-ol
 • 3-Methyl-1-phenylpentan-3-ol
 • Fenchyl alcohol
 • D-Limonene (norsk: D-limonen)
 • L-Limonene (norsk: L-limonen)
 • Pentadecane
 • 4-Isopropylbenzyl alcohol
 • Pentan-1-ol
 • 2-Methylbutan-2-ol
 • Tetradecane
 • 4(10)-Thujene
 • Undeca-1,3,5-triene
 • Benzyl formate
 • Citronellyl formate
 • Rhodinyl formate
 • Phenethyl butyrate
 • Neryl propionate
 • Cedryl acetate
 • Ethyl dec-4-enoate
 • Ethyl oct-2-trans-enoate
 • Linalyl formate
 • α-Terpinyl formate
 • DL-Bornyl formate
 • Isobutyl propionate
 • Octyl propionate
 • Decyl propionate
 • Methyl undec-9-enoate
 • Ethyl undec-10-enoate
 • Butyl undec-10-enoate
 • 2-Methoxyphenyl acetate
 • DL-Isobornyl formate
 • 1-Phenethyl acetate
 • Phenethyl formate
 • 3-Phenylpropyl formate
 • Cinnamyl formate
 • Geranyl propionate
 • Citronellyl propionate
 • Linalyl propionate
 • Methyl 2-undecynoate
 • Hex-3-cis-enyl formate
 • Allyl hexanoate
 • 1-Phenethyl formate
 • Methyl hexadecanoate
 • Methyl hex-2-enoate
 • 2-Methyl-1-phenyl-2-propyl formate
 • p-Anisyl formate
 • DL-Isobornyl propionate
 • Benzyl propionate
 • Butyl octadecanoate
 • Allyl crotonate
 • Methyl valerate
 • 2-Oxopropyl acetate
 • sec-Butan-3-onyl acetate
 • Eugenyl formate
 • Isoeugenyl formate
 • α-Pentylcinnamyl formate
 • Cinnamyl propionate
 • Methyl propionate
 • Pentyl propionate
 • Ethyl trans-2-butenoate
 • 1-Methyl-2-phenethyl butyrate
 • Isobutyl valerate
 • Pentyl decanoate
 • 1-Phenylpropyl butyrate
 • Ethyl hex-3-enoate
 • Butyl heptanoate
 • Isobutyl heptanoate
 • Ethyl heptanoate
 • 3-Methylbutyl propionate
 • Phenethyl propionate
 • 3-Phenylpropyl propionate
 • Methyl decanoate
 • 2-Isopropyl-5-methylphenyl acetate
 • 3-Octyl acetate
 • Ethyl oleate
 • Ethyl hexadecanoate
 • Octyl heptanoate
 • Propyl heptanoate
 • Methyl heptanoate
 • Hexyl propionate
 • Cyclohexyl propionate
 • Rhodinyl propionate
 • Propyl nonanoate
 • D-Glucose pentaacetate
 • Ethyl (E/Z)-deca-2,4-dienoate
 • Ethyl (E/E)-hexa-2,4-dienoic acid
 • Hex-3-cis-enyl acetate
 • Isopentyl valerate
 • Allyl heptanoate
 • Pentyl heptanoate
 • Ethyl dodecanoate
 • Terpinyl propionate
 • Carvyl propionate
 • 1-Phenethyl propionate
 • 2-Phenethyl hexanoate
 • Phenethyl octanoate
 • Glyceryl tripropionate
 • 1-Methyl-3-phenylpropyl acetate
 • Pehnethyl valerate
 • Propyl valerate
 • Butyl dodecanoate
 • Methyl dodecanoate
 • p-Anisyl propionate
 • Allyl undec-10-enoate
 • sec-Butan-3-onyl butyrate
 • Ethyl oct-4-enoate
 • Ethyl octadeca-9,12-dienoate
 • Ethyl octadeca-9,12-15-tienoate
 • Butyl oleate
 • p-Tolyl dodecanoate
 • 3-Methylbutyl dodecanoate
 • Ethyl tetradecanoate
 • Ethyl valerate
 • Butyl valerate
 • Pentyl valerate
 • Hexyl 2-butenoate
 • Methyl hex-3-enoate
 • Methyl oct-4-cis-enoate
 • Butyl octanoate
 • Ethyl octadecanoate
 • Glyceryl tributyrate
 • Isopropyl tetradecanoate
 • Methyl tetradecanoate
 • Ethyl nonanoate
 • (E)-Geranyl valerate
 • Citronellyl valerate
 • Benzyl valerate
 • Fenchyl acetate
 • Hex-3-enyl butyrate
 • Hex-3-enyl hexanoate
 • Neryl formate
 • Neryl acetate
 • Undec-10-enyl acetate
 • Methyl nonanoate
 • Allyl nonanoate
 • 3-Methylbutyl nonanoate
 • DL-Bornyl valerate
 • Menthyl valerate
 • Methyl 2-nonynoate
 • Myrtenyl formate
 • Isobutyl crotonate
 • Ethyl undecanoate
 • Carvyl acetate
 • Dihydrocarvyl acetate
 • DL-Isobornyl acetate
 • Ethyl octanoate
 • Pentyl octanoate
 • Hexyl octanoate
 • Ethyl 2-nonynoate
 • Methyl 2-octynoate
 • Pentyl formate
 • Hept-3-trans-enyl acetate
 • Oct-2-enyl acetate
 • Oct-2-trans-enyl butyrate
 • 1R,2S,5R-Isopulegyl acetate
 • Piperonyl acetate
 • Octyl octanoate
 • Nonyl octanoate
 • Linalyl octanoate
 • Cyclohexyl formate
 • Hexyl formate
 • 3-Methylbutyl formate
 • p-Mentha-1,8-dien-7-yl acetate
 • 1,3-Nonanediol acetate
 • 1,1-Dimethyl-2-phenethyl acetate
 • o-Tolyl acetate
 • Methyl octanoate
 • Heptyl octanoate
 • Butyl formate
 • Isobutyl formate
 • Isopropyl formate
 • Nonane-1,4-diyl diacetate
 • Cyclohexyl butyrate
 • 1-Phenethyl butyrate
 • 1,1-Dimethyl-2-phenethyl butyrate
 • Allyl octanoate
 • 3-Methylbutyl octanoate
 • Ethyl propionate
 • Heptyl butyrate
 • Neryl butyrate
 • Oct-1-en-3-yl acetate
 • Oct-1-en-3-yl butyrate
 • (E)-Ethyl dec-2-enoate
 • Allyl propionate
 • Methyl non-2-enoate
 • Butyl dec-2-enoate
 • Propyl propionate
 • Isopropyl propionate
 • Butyl propionate

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Jan-Tore Egge

Det kunne være en idé å ha stofflisten på norsk.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg