C6H4(OH)2, 1,3-dihydroksibenzen, fargeløs, krystallinsk forbindelse, en toverdig fenol med smeltepunkt 118 °C. Krystallene blir rødlige når de utsettes for lys. De er lett løselige i vann og etanol, har en utpreget søt smak og er moderat toksisk. Fremstilles teknisk ved alkalismelting av benzen-m-disulfonsyre. Brukes i organisk-kjemisk industri, blant annet til fremstilling av resorcinolharpikser, visse fargestoffer, farmasøytiske preparater og produkter for sprengstoffindustrien.