Adipinsyre, organisk syre som finnes i rødbetesaft. Fremstilles ved oksidasjon av sykloheksanol eller sykloheksanon. Hvitt, krystallinsk stoff med smeltepunkt 152 °C og formel HOOC–(CH2)4–COOH. Viktig utgangsstoff for fremstilling av nylon og flere kunstharpikser.