Acetofenon, (av acet-), fenylmetylketon, C6H5COCH3, en fargeløs væske med kokepunkt 202 °C og som krystalliserer ved lav temperatur, smeltepunkt 20,5 °C. Fremstilles ved Friedel-Crafts acetylering av benzen, oksidasjon av etylbenzen og fås som et biprodukt ved oksidasjon av kumen. Ble tidligere brukt som sovemiddel under navnet hypnon. Brukes i parfymeindustrien for å gi en appelsinblomst-lignende duft. Anvendes i syntesen av legemidler og andre organisk-kjemiske synteser samt som løsemiddel.