Acetal, (av acet-), acetaldehydets acetal med etanol; 1,1-dietoksietan, kjemisk formel CH3CH(OC2H5)2. Acetal er en fargeløs væske med behagelig lukt og kokepunkt 103 °C. Dannes sekundært ved oksidasjon av etanol og finnes derfor i råsprit og vin. Sammen med andre acetaler bidrar den til vinens bouquet. Anvendes som løsemiddel for organiske stoffer.