Homospor, en plante (sporofytt) som danner like sporer. Jfr. heterospori.