presiserende tolkning

Presiserende tolkning er det å tolke en bestemmelse i en lov eller annen rettskilde slik at man gir den et mer presist virkeområde enn ordlyden tilsier. Domstolene anvender presiserende tolkning når lovteksten er så upresis at det kan tenkes flere tolkningsalternativer. Presiserende tolkning er beslektet med innskrenkende tolkning.

Et skoleeksempel på presiserende tolkning er bestemmelsen i Christian 5s Norske Lov av 1688 om eiers erstatningsansvar for skade voldt av «Hors, eller Nød, eller noe andet Fæ, eller Hund, som går løs». Samme bestemmelse fantes i Christian 5s Danske Lov av 1683. Her kan «som går løs» tolkes på to måter. Det ene alternativet er at man foretar en presiserende tolkning der bisetningen «som går løs» tolkes som en presisering av hele den foregående delen av setningen, slik at bestemmelsen dreier seg om både «hors» (= hest, merr) som går løs, naut som går løs, annet fe som går løs og hund som går løs. Det andre alternativet er at «som går løs» tolkes som en presisering bare av ordet «hund», slik at bestemmelsen da dreier seg om hors, naut og annet fe i sin alminnelighet, men om hunder bare hvis de går løse.

Domstolene i Norge og Danmark har foretatt hver sin presiserende tolkning av uttrykket. I Danmark valgte man det førstnevnte alternativet, mens man i Norge valgte det andre alternativet. Dette framgår blant annet av en norsk høyesterettsdom av 1. september 1954 (Retstidende 1954 s. 710).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg