bokstavelig tolking

Artikkelstart

Bokstavelig tolking vil i rettslig forstand si å ta lovteksten på ordet, verken å legge til noe ved utvidende tolking, eller å trekke fra noe ved innskrenkende tolking.

Å ta loven på ordet er den normale måten å tolke lover på.

Lovtolkingsteknikker

Som de andre lovtolkingsteknikkene, som antitetisk tolking, presiserende tolking, utvidende tolking, analogisk tolkning og innskrenkende tolking, kan bokstavelig tolking tjene både som argument i tolkningsprosessen og som betegnelse på tolkingsutfallet.

 • Som argument i tolkningsprosessen er å ta lovteksten på ordet et tungtveiende tolkingsargument, det er bare ikke bestandig utslagsgivende
 • Som tolkingsutfall vil bokstavelig tolking si å ta lovteksten på ordet

Enkelte bruker betegnelsen presiserende tolking om å ta lovteksten på ordet. Det er unøyaktig språkbruk.

Forskjellen på bokstavelig tolking og presiserende tolking

Presiserende tolking og bokstavelig tolking handler om to forskjellige fenomener.

 • Presiserende tolking er hvordan uklar lovtekst må forstås. kal den forstås sånn eller sånn? Presiserende tolking skjer når flere språklige alternativer er mulige
 • Bokstavelig tolking trenger ikke å handle om situasjonen hvor lovteksten er uklar. Teksten kan være så klar som bare det. Spørsmålet er bare: Skal teksten tas på ordet?
 • Bokstavtolking handler om forholdet mellom lovteksten på den ene siden og alle andre rettskildefaktorer, eller rettskilder, på den annen side
 • Vi står overfor bokstavelig lovforståelse når lovteksten blir tatt på ordet, eller når det iallfall blir argumentert med at lovteksten må tas på ordet
 • I tilfeller hvor lovteksten er uklar, inntrer bokstavelig tolking etter at lovteksten er blitt presisert slik

Bokstavelig tolking har mye til felles med antitetisk tolking. Begge handler nemlig om å trekke slutninger fra hvordan lovteksten er formulert

Forskjellen på bokstavelig tolking og antitetisk tolking

 • Tolkes loven bokstavelig, nyttes lovens ordlyd til å trekke slutninger for tilfellene som positivt, direkte favnes av lovteksten
 • Tolkes loven antitetisk, nyttes lovens ordlyd til å trekke negative, indirekte slutninger for tilfeller som er rake motsetningen til tilfellene som favnes av lovens ordlyd

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Boe, Erik M.: Innføring i juss, 3. utg., 2010
 • Boe, Erik M.: Grunnleggende juridisk metode, 4. utg., 2020
 • Mæhle, Synne Sæther og Ragna Aarli: Fra lov til rett, 2017

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg