Bokstavelig tolking vil i rettslig forstand si å ta lovteksten på ordet, verken å legge til noe ved utvidende tolking, eller å trekke fra noe ved innskrenkende tolking.

Å ta loven på ordet er den normale måten å tolke lover på.

Lovtolkingsteknikker

Som de andre lovtolkingsteknikkene, som antitetisk tolking, presiserende tolking, utvidende tolking, analogisk tolkning og innskrenkende tolking, kan bokstavelig tolking tjene både som argument i tolkningsprosessen og som betegnelse på tolkingsutfallet.

 • Som argument i tolkningsprosessen er å ta lovteksten på ordet et tungtveiende tolkingsargument, det er bare ikke bestandig utslagsgivende
 • Som tolkingsutfall vil bokstavelig tolking si å ta lovteksten på ordet

Enkelte bruker betegnelsen presiserende tolking om å ta lovteksten på ordet. Det er unøyaktig språkbruk.

Forskjellen på bokstavelig tolking og presiserende tolking

Presiserende tolking og bokstavelig tolking handler om to forskjellige fenomener.

 • Presiserende tolking er hvordan uklar lovtekst må forstås. kal den forstås sånn eller sånn? Presiserende tolking skjer når flere språklige alternativer er mulige
 • Bokstavelig tolking trenger ikke å handle om situasjonen hvor lovteksten er uklar. Teksten kan være så klar som bare det. Spørsmålet er bare: Skal teksten tas på ordet?
 • Bokstavtolking handler om forholdet mellom lovteksten på den ene siden og alle andre rettskildefaktorer, eller rettskilder, på den annen side
 • Vi står overfor bokstavelig lovforståelse når lovteksten blir tatt på ordet, eller når det iallfall blir argumentert med at lovteksten må tas på ordet
 • I tilfeller hvor lovteksten er uklar, inntrer bokstavelig tolking etter at lovteksten er blitt presisert slik

Bokstavelig tolking har mye til felles med antitetisk tolking. Begge handler nemlig om å trekke slutninger fra hvordan lovteksten er formulert

Forskjellen på bokstavelig tolking og antitetisk tolking

 • Tolkes loven bokstavelig, nyttes lovens ordlyd til å trekke slutninger for tilfellene som positivt, direkte favnes av lovteksten
 • Tolkes loven antitetisk, nyttes lovens ordlyd til å trekke negative, indirekte slutninger for tilfeller som er rake motsetningen til tilfellene som favnes av lovens ordlyd

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Boe, Erik M.: Innføring i juss, 3. utg., 2010
 • Boe, Erik M.: Grunnleggende juridisk metode, 4. utg., 2020
 • Mæhle, Synne Sæther og Ragna Aarli: Fra lov til rett, 2017

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg