Utvidende tolkning, anvendelse av en lovbestemmelse eller annen rettslig bestemmelse slik at man gir den et videre virkeområde enn ordlyden tilsier. Utvidende tolkning brukes noen ganger fordi de bakenforliggende hensyn tilsier at tilfellet som ligger utenfor ordlyden, løses på samme måte. Andre ganger er utvidende tolkning et resultat av utviklingen i samfunnet. Et eksempel på det siste er bestemmelsen i Grunnlovens § 25 om at Kongen "har høyeste befaling over rikets land- og sjømakt". Etter at Norge fikk et luftforsvar, tolkes bestemmelsen slik at Kongen er øverstbefalende også for dette. På strafferettens område oppfattes Grunnlovens § 96 om at ingen kan (straffe)dømmes uten etter lov, som en skranke mot utvidende tolkning. I sjeldne tilfeller har domstolene likevel foretatt utvidende tolkning i straffesaker. Jf. analogi (jur.).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

9. februar 2014 skrev Jan Erik Dahlhaug

Fremmede magter. Grl § 25 fastlegger i 3. setning at HM Kongen ikke kan overlate magt til fremmede magter.I et demokrati er et av prinsippene at de forskjellige makter ikke skal blandes, men opptre som gjensidig kontrollerendeJeg oppfatter kravet i Grl § 25, 3. setning som at HM Kongen i sin ratifisering av lov ikke kan gjøre dette om det fører til overføring av en makt til en annen makt i riket.Det vil bety at å overføre makt til utøvende makt som tilhører dømmende makt er i strid med bestemmelsen Grunnloven vil på punktet derfor framstå som borgernes rettsikkerhet for at landet ikke opptrer som (flertalls) diktatur.Om flere makter samles under en vil denne bestemmelsen i Grl § 25 klart forhindre at ingen makt opptrer både som "dommer og bøddel"Spørsmålet vil bli om utøvende makt kan opptre søm dømmende. Om de med avgjørende makt kan opptre med utøvende makt. Om utøvende makt kan opptre som med påtale makt Og aller viktigst, kan lovgivende makt opptre med avgjørende utøvende påtale dømmende eller ordens makt?Etter min oppfatning av Grl § 25, 3 .setning kan ikke HM Kongen godkjenne lover og ordninger som overfører makt til andre enn de makter de tilhører Dette vil blant annet føre til at påtale makt ikke kan utøves av en i ordens makt som er utøvende men skal utøves av en som er tilført avgjørende makt av lovgivende makt Jamfør kommuneloven § 10 og de faste utvalg som tilføres avgjørende makt i alle saker.

Også saker om påtale. Det er tilført betydelig makt til en av statsmaktene de siste ti års perioder. Er det i strid med § 25 i Grl?

9. februar 2014 skrev Jan Erik Dahlhaug

Fremmede magter. Grl § 25 fastlegger i 3. setning at HM Kongen ikke kan overlate magt til fremmede magter.I et demokrati er et av prinsippene at de forskjellige makter ikke skal blandes, men opptre som gjensidig kontrollerendeJeg oppfatter kravet i Grl § 25, 3. setning som at HM Kongen i sin ratifisering av lov ikke kan gjøre dette om det fører til overføring av en makt til en annen makt i riket.Det vil bety at å overføre makt til utøvende makt som tilhører dømmende makt er i strid med bestemmelsen Grunnloven vil på punktet derfor framstå som borgernes rettsikkerhet for at landet ikke opptrer som (flertalls) diktatur.Om flere makter samles under en vil denne bestemmelsen i Grl § 25 klart forhindre at ingen makt opptrer både som "dommer og bøddel"Spørsmålet vil bli om utøvende makt kan opptre søm dømmende. Om de med avgjørende makt kan opptre med utøvende makt. Om utøvende makt kan opptre som med påtale makt Og aller viktigst, kan lovgivende makt opptre med avgjørende utøvende påtale dømmende eller ordens makt?Etter min oppfatning av Grl § 25, 3 .setning kan ikke HM Kongen godkjenne lover og ordninger som overfører makt til andre enn de makter de tilhører Dette vil blant annet føre til at påtale makt ikke kan utøves av en i ordens makt som er utøvende men skal utøves av en som er tilført avgjørende makt av lovgivende makt Jamfør kommuneloven § 10 og de faste utvalg som tilføres avgjørende makt i alle saker.

Også saker om påtale. Det er tilført betydelig makt til en av statsmaktene de siste ti års perioder. Er det i strid med § 25 i Grl?

9. februar 2014 skrev Jon Gisle

Er du sikker på at det er Grl. § 25 du sikter til? Den lyder slik: "Den maa ikke overlades i fremmede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters Krigsfolk, undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt Overfald, maa inddrages i Riget uden Storthingets Samtykke."

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.