Allativ er et kasus som kan oversettes med «(hen) til». Dette kasuset finnes blant annet i finsk.