Stamme er i grammatikken den delen av et ord som er grunnelementet, det vil si det elementet som gjenstår når alle bøyningsendelsene er trukket fra. For eksempel er sovn- stammen til sovne.