Elativ er et grammatisk kasus som angir bevegelse ut av noe. På finsk betyr for eksempel talosta «ut av huset».