Adessiv er et kasus som kan oversettes med «ved, på». Det finnes blant annet i finsk.