Inessiv er et grammatisk kasus som betegner at noe befinner seg i det indre av noe. Kasuset er vanlig i de finsk-ugriske språkene.