Westminster Palace
Westminster Palace med Victoria Tower til venstre og Big Ben til høyre. Foran ligger Westminster Bridge.

Westminster Palace er en nygotisk parlamentsbygning på vestsiden av elven Themsen i London i Storbritannia. Her møtes både Underhuset (House of Commons) og Overhuset (House of Lords). Opprinnelig var Westminster et middelaldersk kongeslott. Westminster Hall, som er innpasset i dagens Westminster Palace, står igjen som en del av middelarkitekturen.

Faktaboks

Også kjent som

Palace of Westminster, Houses of Parliament

Uttale
wˈestminstə pˈæləs
Arkitekt
Charles Barry og Augustus Pugin
År
Første gang oppført i 1016– 1097, revet i 1824. Gjenreist 1840–1876.
Stilperiode
Perpendikulærstil (sengotikk)
Plassering
London, England

Sammen med middelalderkirken Saint Margaret, Westminster Abbey og klokketårnet Elisabeht Tower, bedre kjent som Big Ben, står hele anlegget på UNESCOs verdensarvliste.

Westminster Palace ble ferdigstilt i 1870.

Det gamle Westminster Palace

Westminster Hall
Westminster Hall er i dag åpent for publikum.
Westminster Hall
Av /Wikipedia commons.
Lisens: CC BY SA 2.0
Wetsminster hall
Wetsminster Hall, som er en del av østsiden av bygningen, sett fra sør
Av /Wikipedia commons.
Lisens: CC BY SA 3.0
Innvedig i Wetsminster hall
Vinduer og det imponerende takverket i Westminster Hall
Av /Wikipedia commons.
Lisens: CC BY SA 2.0

Tomten og området har stor historisk verdi i britisk historie. Edvard Bekjenneren (omtrent 1003–1066) var konge av Wessex og var en av de første kongene som skal ha hatt sitt slott her. Westminster Hall ble ferdigstilt i 1097, og i 1099 beskriver historiske kilder et stort juleselskap i hallen. I 1299 var det en stor brann som forårsaket store ødeleggelser på Westminster Hall og resten av anlegget. Richard 2. (omtrent 1367–1400) valgte å gjenoppbygge det. Den imponerende takkonstruksjonen i Westminster Hall er et resultat fra arbeidet på denne tiden.

Parlamentet hadde, sammen med kongen, sine møter i Westminster Hall. I 1512 var det en ny brann som resulterte i svært store ødeleggelser på Westminster Palace.

Noen bygninger ble reist under Henrik 8. (1491–1547) sin regjeringsperiode, men det kongelige slottet ble aldri reparert eller gjenoppbygget i sin helhet etter denne brannen. Det ble heller ikke lenger brukt som kongelig residens, men parlamentet fortsatte å ha sine møter der. Det ble gjort flere endringer og reist nye bygninger gjennom 1600- og 1700-tallet.

En ny brann i 1834 forårsaket store ødeleggelser, og en av de få delene som stod igjen, var Westminster Hall. Tomten, bygningene og ruinene som var igjen etter brannen, var svært viktige i britisk historie, og det ble derfor besluttet å bygge den nye parlamentsbygningen her.

I 1835 ble det utnevnt en komité som skulle vurdere behovet for en ny parlamentsbygning. Det ble bestemt at den nye parlamentsbygningen skulle bygges i gotisk- eller elisabethansk stil. Det var et viktig poeng for komiteen at den nye bygningen skulle harmonere godt med de eksisterende middelalderbygningene og Westminster Abbey. En åpen arkitektkonkurranse ble utlyst, og hele 97 forslag ble levert inn. Forslaget fra arkitekten Sir Charles Barry ble valgt. Komiteen uttalte at forslaget passet svært godt sammen med de eksisterende middelalderbygningene.

Det nye Westminster Palace

Nordre del av østfasaden på Westminster Palace
Østfasaden og deler av nordfasaden på Westminster Palace. Fasaden er delt opp med mange små tårn som går like over takflatten. I endene av østfasaden er et parti med to tårn trukket helt ut mot elvebredden. Disse er markert med hjørnetårn og enda en etasje. Midtpartier har også slike tårn, men disse er ikke trukket ut slik som endene.
Av /Wikipedia commons.
Lisens: CC BY SA 3.0

Bygningen ble reist i nygotisk stil og er en svært viktig representant for perioden i arkitekturhistorien. Arbeidet startet i 1840, men var ikke ferdig før i 1870.

Arkitekten Sir Charles Barry vant den store arkitektkonkurransen for den nye parlamentsbygningen, men fikk tidlig i prosessen hjelp av den yngre arkitekten August Welby Northmore Pugin. Pugin hadde arbeidet mye med det nygotiske uttrykket i arkitekturen og hadde en stor og viktig rolle i prosjektet. Det nygotiske interiøret er i hovedsak designet av Pugin.

Palasset inneholder over 500 rom. Selv om Westminster Palace ikke lenger fungerer som en kongelig residens, inneholder den også flere rom som er dedikert til monarken. Sentralt i bygningen ligger den åttekantede Central Hall med en korridor mot nord til Underhuset (House of Commons) og en tilsvarende korridor mot vest til Overhuset (House of Lords).

I 1883, 13 år etter ferdigstillingen, ble det installert elektrisk lys i Overhuset, men ikke før i 1912 ble det installert i Underhuset.

Plan over Westminster Palace

Plan over Westminster Palace. Bokstaven E markerer den sentrale hallen, som mot nord leder opp til Underhuset (markert med F) og mot øst Overhuset (markert med D). Westminster Hall er markert med boksaven G og er markert med grå.

Elizabeth-tårnet, Big Ben, er helt nord markert med boksaven H.

Plan over Westminster Palace
Av .

Fasader og materialvalg

Deler av østfasaden på Westminster Palace
Østsiden av Westminster Palace
Av /Wikipedia commons.
Lisens: CC BY SA 4.0
Westminster palace
Fasadene kledd i gulaktig kalkstein og med et svært tydlig nygotisk uttrykk
Av /Wikipedia commons.
Lisens: CC BY SA 3.0

Taket på bygningen er konstruert av jern, med galvaniserte jernplater for å forebygge rust og som et tiltak for brannsikring. Bygningen er kledd i en britisk sandfarget kalkstein.

Østfasaden, som vender mot elven, er en dominerende del av bybildet og strekker seg nesten 300 meter langs Themsen. Fasaden er karakterisert av mange små tårn som strekker seg opp over takflaten.

I hver ende av fasaden mot elven er et parti av fasaden trukket helt ned mot elvebredden. Disse delene har to tårn, som igjen er markert med hjørnetårn som er større enn de som går langs hele fasaden. Disse tårnene har en ekstra full etasje og tårnhjelmer med smijernsaltaner på toppen.

Bygningen har høye etasjer. Skillet mellom første- og andreetasje er markert med et enkelt etasjebånd, mens etasjen over er markert med et bredt etasjebånd med store, ornamenterte felt som viser våpenskjoldene fra Vilhelm 1. og frem til den nåværende kongemakten.

Midtpartiet mot elven har også to tårn, med fire større hjørnetårn og en ekstra full etasje. Hele fasaden er rikt dekorert med symbolikk som representerer Storbritannias historie.

Nordfasaden, som vender mot Westminster Bridge, har en lignende struktur og uttrykk som østfasaden og bærer den samme historiske symbolikken. Ved enden av nordfasaden står det kjente klokketårnet Elizabeth-tårnet, bedre kjent under kallenavnet Big Ben, som egentlig er navnet på selve klokken.

Sørfasaden er svært lik, men ender i Victoria-tårnet.

Vestfasaden har de samme stilelementene, men mangler den symmetriske helheten som kjennetegner østfasaden. Denne delen av bygningen vender ut mot New Palace Yard i nord og mot St. Margaret Street, hvor man på motsatt side finner Westminster Abbey og St. Margarets kirke.

Ingen av arkitektene fikk se Westminster Palace ferdigstilt. Sir Charles Barry døde i 1860, ti år før prosjektet var ferdig. Arbeidet ble fullført av sønnen hans Edward Barry. August W. Pugin døde allerede i 1852.

Restaureringer

Gamle underhuset
Både Underhuset og Overhuset holder til i Westminster Palace. Salen der Underhuset møtes, ble skadet under et bombeangrep under andre verdenskrig og ble senere restaurert. Bildet viser hvordan salen så ut før angrepet.
Av .

Under et bombeangrep i 1941 ble deler av Underhuset ødelagt, og arkitekten sir Giles Gilbert Scott fikk i oppdrag å gjenoppbygge de ødelagte delene. Arbeidet startet i 1948 og ble ferdigstilt høsten 1950.

Store deler av Westminster Palace har gjennomgått flere restaureringer. I 1981 startet et større restaureringsprosjekt for palasset. Victoria-tårnet ble restaurert i perioden 1990–1994, og Elizabeth-tårnet, også kjent som Big Ben, gjennomgikk en større restaurering fra 2017–2021.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg