Det vestromerske riket var den delen av det romerske riket som etter den endelige delingen i 395 omfattet de tidligere vestlige provinsene. Det vestromerske riket bestod til 476.