Torstein, mannsnavn, norrønt Þórsteinn, dannet av gudenavnet Tor og steinn, 'stein, edelsten'. Tosten er en variant. Navnedag 23. februar.