Torunn, kvinnenavn, norrønt Þórunnr, av gudenavnet Tor og unna, 'elske'. Navnedag 23. februar.