Torstein Dahle, norsk politiker (RV/R), siviløkonom. Medlem av AKP (m-l) fra starten 1973 til han meldte seg ut 1997. Høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen fra 2001. Medlem av Bergen bystyre siden 1987 og av Hordaland fylkesting fra 2003. Partileder i Rød Valgallianse 2003–07, da han overtok som partileder for den nystiftede venstrealliansen Rødt. Dahle satt frem til 2010 da han ble erstattet av Turid Thomassen.