Slagord, ord eller uttrykk som kort og slående sier noe vesentlig om et politisk parti, en bevegelse, et program el.l. Et eksempel på politisk slagord er f.eks. Det norske Arbeiderpartis «Hele folket i arbeid» fra valgprogrammet 1933. Slagord brukes også i reklame.