Stavanger - bosetning

Stavanger er hovedsenter i en større byregion på Jæren som foruten tettstedet Stavanger/Sandnes, det vil si den sammenhengende bymessige bebyggelsen i kommunene Randaberg, Stavanger, Sola og Sandnes, også omfatter områder utenfor tettstedet. Dette området fungerer på mange måter som en enhet tross oppdelingen i flere administrative enheter og har mange større og mindre senterdannelser utenom tettstedet Stavanger/Sandnes. Stavanger byregion avgrenses gjerne til kommunene Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Time, Klepp, og Gjesdal, og er med 325 755 innbyggere (2019) landets tredje største byregion (etter Oslo og Bergen).

Tettstedene i Stavanger

Tettstedet Stavanger/Sandnes utgjør en sammenhengende bymessig bebyggelse fra de sentrale delene av Randaberg i nord via bysentrene i Stavanger og Sandnes til Ganddal i sør, et tettsted med 225 020 innbyggere (2019). På samme måte som for byregionen Stavanger er også tettstedet Stavanger/Sandnes landets tredje største (etter Oslo og Bergen).

Utenom tettstedet Stavanger/Sandnes har kommunen sju andre tettsteder, to i tidligere Stavanger (folketall 2019): Krossberg (390) og Vassøy (638), fire i tidligere Rennesøy: Vikevåg (1001), Østhusvik (679), Askje (578) og Bru (259) og ett i Finnøy: Judaberg (850). Tre av disse tettstedene, Østhusvik, Askje og Bru, er blitt tettsteder først etter årtusenskiftet som et resultat av den sterke boligbyggingen og befolkningsveksten etter at Rennesøy fikk fastlandsforbindelse 1992. Av Stavangers samlede befolkning bor etter dette snaut 98 prosent i tettsteder (2019) mot 88 prosent i Rogaland som helhet.

Bosetningsmønster

Av Stavanger kommunes befolkning etter grensene fra 2020 bor det i alt 22 134 innbyggere eller 17 prosent av samlet befolkning på øyer (2019); øybefolkningen fordeler seg med seks prosent på øyene i de tidligere kommunene Rennesøy og Finnøy og 11 prosent på øyene i tidligere Stavanger (2019). Øyene med størst befolkning er (folketall 2019): Hundvåg/Buøy (13 119, inkludert de mindre øyene rundt med broforbindelse), Rennesøy (2779, inkludert Brimse), Askje (740), Vassøy (638) og Åmøy (599).

Befolkningsutviklingen

Tidligere Finnøy kommune har i flere tiår hatt en relativt stabil befolkning, men har etter åpningen av Finnfast , Finnøys fastlandsforbindelse (2009), vist klar vekst i folketallet, i tiårsperioden 2009–2019 med gjennomsnittlig 1,2 prosent årlig. En enda sterkere har tidligere Rennesøy hatt. Her økte folketallet med gjennomsnittlig 2,2 prosent årlig i tiårsperioden 2009–2019, og det var den sterkeste veksten blant fylkets kommuner i denne perioden. Den gjennomsnittlige årlige veksten i denne perioden var 1,0 prosent i Stavanger etter grensene fra 2020.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg