Stavanger

Stavanger, kommune i Rogaland fylke, på vestsiden av Gandsfjordens munning, omfatter også øyene nord for munningen. Kommunen fikk sine nåværende grenser 1965; da bykommunen Stavanger ble utvidet med hele Madla, samt øyene og fastlandet vest for Gandsfjorden av Hetland. Stavanger grenser etter dette til Sandnes i sør, Sola i sørvest, Randaberg i nordvest og til Rennesøy på Åmøy i nord.Stavanger er landets fjerde folkerikeste kommune, og tettstedet Stavanger/Sandnes, som omfatter den sammenhengende bymessige bebyggelsen i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, utgjør landets tredje største tettsted med 213 313 innbyggere (2016).Finnøy, Stavanger og Rennesøy har vedtatt å slå seg sammen i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Hele artikkelen