Sapotaceae, helkronet, tofrøbladet plantefamilie med 800 arter i varme land. Trær og busker med tung, hard ved, avlange lodne blad og velsmakende frukter. Av Palaquium-arter på Sundaøyene utvinnes guttaperka, og av Mimusops balata fås balata. Det berømte jerntreet Argania sideroxylon er et meget nyttig tre i Marokko. Det gir dyrefôr, olje og verdifullt trevirke. Sapodilletre dyrkes nå overalt i tropene.