Latinisere, gjøre latinsk, ikle et annet språk latinsk form og uttrykksmåte; f.eks. når Holberg lar Rasmus Berg bli Erasmus Montanus.