Balata, termoplastisk, hornaktig masse som koaguleres fra melkesaften (lateks) av visse tropiske trearter, særlig det sør- og mellomamerikanske Manilkara bidentata og Mimusops balata (familien Sapotaceae). Ved oppvarming til over 50 °C blir den myk og kan formes og eventuelt vulkaniseres. Balata har vært mye brukt i drivremmer, transportbånd, elektrisk isolasjonsmateriale, golfballer m.m., men er i stor utstrekning erstattet av andre, syntetiske plasttyper eller gummi. Balata ligner guttaperka, og i begge er hovedbestanddelen, ved siden av harpikser, den termoplastiske polymeren trans-polyisopren (som også fremstilles syntetisk). Den er en isomer av naturkautsjuk, som er cis-polyisopren.