Recknitz, elv i nordlige Tyskland, i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Recknitz har sitt utspring ved Teterow i Mecklenburg, og munner ut i lagunen Saaler Bodden på østersjøkysten. Recknitz' nedre løp danner den historiske grensen mellom Mecklenburg og Pommern.