Norges Naturvernforbund

Norges Naturvernforbund

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

NNV, Naturvernforbundet, frivillig, ideell, ikke-statlig organisasjon, stiftet 1914 under navnet Landsforeningen for Naturfredning i Norge, nåværende navn etter en reorganisering i 1963. Den eldste, største og ledende natur- og miljøvernorganisasjon i Norge.

Faktaboks

uttale:

natˈurvernforbundet

også kjent som:

Naturvernforbundet, Norgga Luonddugáhttenlihttu, Friends of the Earth Norway

Organisasjonens opprinnelige formål var å verne om landets natur med dets dyreliv, planteliv og egenart. I dag arbeider Naturvernforbundet med alt som faller inn under det moderne natur- og miljøvernbegrepet (se natur- og miljøvern). Organisasjonen driver en utstrakt opplysningsvirksomhet overfor allmennheten, tar initiativ overfor myndighetene i natur- og miljøvernsaker og uttaler seg i saker som blir forelagt forbundet av myndighetene. I tillegg til sitt brede nasjonale engasjement, driver Naturvernforbundet prosjekter med samarbeidspartnere i en rekke land både i Europa, Asia og Afrika.

Naturvernforbundet er landsdekkende med 18 fylkeslag og rundt 100 lokallag. Et lokallag dekker som regel en kommune, men i noen tilfeller og to eller tre kommuner. Organisasjonen er demokratisk i struktur. Landsmøtet, der valgte representanter fra fylkes- og lokallag blant annet fatter vedtak om arbeidsprogram og prinsipprogram og velger leder, sentralstyre og landsstyre, er Naturvernforbundets øverste organ. Organisasjonen har over 22 9000 medlemmer (2016) og utgir tidsskriftet Natur & Miljø.

Ungdomsorganisasjonen til Naturvernforbundet er Natur og Ungdom (NU), stiftet 1967. NU er økonomisk og administrativt frittstående. Det samme gjelder Naturvernforbundets barneorganisasjonen Miljøagentene (tidl. Blekkulfs Miljødetektiver, stiftet 1989).

Styreleder fra 2005 til slutten av august 2016 var Lars Haltbrekken. Fungerende leder fra september 2016 er Silje Ask Lundberg. Generalsekretær (fra august 2012) er Maren Esmark. Sekretariatet ligger i Oslo.

Samarbeid med andre

Naturvernforbundet tok initiativet til opprettelsen av Grønn Hverdag (tidl. Miljøheimevernet) i 1990. Grønn Hverdag ble styrt av et råd der en rekke landsdekkende folkelige organisasjoner var med.

Naturvernforbundet er med i Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN), sammen med Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og WWF Norge.

Naturvernforbundet er tilsluttet den internasjonale miljøvernorganisasjonen Friends of the Earth Internationalog samarbeider blant annet med sine nordiske søsterorganisasjoner Danmarks Naturfredningsforening og Svenska Naturskyddsföreningen.

Oversikt over ledere og generalsekretærer

Formenn og ledere
1916 - 1919 Hjalmar Broch
1919 - 1924 Thb. Heyerdahl
1924 - 1925 Jens Holmboe
1925 - 1935 K. G. Gleditsch
1936 Ole Isaksen (fung. juni – sept.)
1935 - 1945 Adolf Hoel
1945 - 1946 Gunnar Horn
1946 - 1947 Nils Onsager
1947 - 1948 Werner Werenskiold
1948 - 1951 Fridtjov Isachsen
1951 - 1956 Hjalmar Broch
1956 - 1963 Chr. Thv. Kierulf
1963 - 1969 Anders Hagen
1969 - 1972 Odd Lohne
1972 - 1978 Ragnhild Sundby
1978 - 1981 Hans J. Engan
1981 - 1983 Per Olav Tveita
1983 - 1984 Ragnhild Sundby
1984 - 1987 Honoria Hamre
1987 - 1989 Erik Solheim
1989 Eirik Wærner (fung.)
1989 - 1991 Ragnar Vik
1991 - 1993 Arild Ådnem
1993 - 1995 Stein Malkenes
1995 - 1998 Heidi Sørensen
1998 - 2005 Erik Solheim
2005 - 2016 Lars Haltbrekken
2016 - Silje Ask Lundberg (fung.)

---

Generalsekretærer
1963 - 1978 Magne Midttun
1978 - 1980 Per Flatberg
1980 - 1987 Torbjørn Paule
1987 Rolf Sørli
1987 - 1988 Thor Midteng (fung.)
1988 - 1990 Jørn Siljeholm
1990 - 1995 Dag Hareide
1994 Helene Bank (fung.)
1996 - 1998 Terje Kronen
1998 - 1999 Kåre Olerud (fung.)
1999 - 2002 Jørund Ubøe Soma
2002 - 2007 Tore Killingland
2007 Jan M. Vevatne (fung.)
2007 - 2012 Jan Thomas Odegard
2012 - Maren Aschehoug Esmark

Eksterne lenker 

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg