Sejersted mellom Yasir Arafat og Shimon Peres under utdelingen av Nobels fredspris i 1994. Av . Begrenset gjenbruk

Francis Sejersted

Faktaboks

Francis Sejersted
Født
8. februar 1936, Aker (nå Oslo)
Død
25. august 2015, Oslo
Francis Sejersted
Francis Sejersted
Av .

Francis Sejersted under Nobelprisutdelingen 1994, da prisen ble delt mellom Yasir Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin.. Bilde fra Norsk biografisk leksikon

Francis Sejersted
Av /NTB Scanpix ※.

Francis Sejersted

Av /NTB Scanpix ※.
Francis Sejersted var medlem av Nobelkomiteen fra 1982 til 1999, fra 1991 som leder. Her sitter han mellom Yasir Arafat (til venstre) og Shimon Peres under utdelingen av Nobels fredspris i 1994. Foto: Mattis Sandblad / VG
.
Lisens: Begrenset gjenbruk
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Francis Sejersted, norsk historiker, cand.philol. Han ble dosent i historie i 1971 og professor i sosial og økonomisk historie ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1973.

Som professor ved Universitetet i Oslo gjennom 25 år var Francis Sejersted avgjørende i etableringen av økonomisk historie som akademisk disiplin, men han har markert seg vel så tydelig innen politisk historie.

Francis Sejersted fikk en fremtredende plass i norsk offentlighet som medlem og leder av en rekke viktige utvalg og komiteer, som Ytringsfrihetskommisjonen, stiftelsen Fritt Ord (der han var styreleder fra 2000 til 2011) og spesielt Den norske Nobelkomite, der han var medlem fra 1982 til 1999, leder fra 1991.

Akademisk virke

Francis Sejersted ble dosent i historie ved UiO i 1971 og fikk i 1973 et nyopprettet professorat i økonomisk og sosial historie. Han var professor til 1998 og deretter forsker ved Institutt for Samfunnsforskning.

Rettsstatsbegrepet stod sentralt i Sejersteds analyse av 1800-tallets norske embetsmannsstat. Den ble også et viktig innslag i flere større arbeider om norsk 1900-tallshistorie, slik som i hans bind 3 i Høyres historie, som omhandler etterkrigstiden.

Hans teori om den forutsigbare rettsstat, båret og bundet av normative og juridiske prinsipper, brøt med en dominerende tradisjon i norsk historieforskning, der politikken i bunn og grunn ble sett som en arena for interessehevding. Dette la grunnlaget for en både fruktbar og uforsonlig faglig konfrontasjon, særlig med Sejersteds eldre kollega Jens Arup Seip.

Sejersteds normativ-institusjonelle orientering kom til uttrykk i hans forskning innen økonomisk historie, og den kom til å sette sitt preg på hele dette fagmiljøet ved Universitetet i Oslo. Kvantitativt orienterte studier ble som følge av dette mindre sentralt innenfor dette fagmiljøet.

Sejersteds kritikk sprang ut fra både et faglig og samfunnsmessig engasjement: Utviklingen var ikke uavvendelig, den kunne og burde styres.

Hans forskning omkring disse spørsmålene ble særlig utført i forskningsmiljøet Senter for teknologi og menneskelige verdier, der teknologistudier ble utviklet innenfor en humanistisk og kulturteoretisk ramme. Sejersted var en av initiativtakerne bak opprettelsen, og han var senere leder for senteret (1988–98).

Sejersted leverte en rekke bidrag til fortolkning av vår nasjonale historie. Sejersteds begrep om den norske “demokratiske kapitalisme” ble til gjennom en serie slike arbeider. Sejersted var fagansvarlig i Store norske leksikon 2010-2015 og skrev flere definerende artikler om nyere norsk historie.

I perioden 1984–88 var han formann i Forskningspolitisk Råd og aktiv i prosessen som førte til sammenslutningen av forskningsrådene (se også Norges forskningsråd).

Francis Sejersted var medlem av Det norske Videnskaps-Akademi (fra 1976), Norges Tekniske Vitenskapsakademi (1995), Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (2001), Academia Europaea, Kungliga Vetenskapsakademien og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, og var æresdoktor ved Linköpings universitet.

Han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 1994 og var kommandør av Dannebrogordenen og den svenske Nordstjärneorden.

Samfunnsoppgaver

Sejersted ble gjennom mange år betrodd posisjoner der krevende vurderinger måtte foretas i et felt av sterke synspunkter og interesser.

Den mest synlige av disse oppgavene var det internasjonalt fremtredende vervet som leder for Nobelkomiteen. Sejersted var medlem av Den norske Nobelkomité 1982–1999 og ledet komiteen fra 1990 til 1999, en periode med en rekke tildelinger som ble oppfattet som politisk kontroversielle, men prisens internasjonale prestisje ble styrket gjennom dette tiåret.

Sejersted ledet den store Ytringsfrihetskommisjonen, som leverte sin innstilling i 1999 med forslag til endring av Grunnlovens § 100.

Fra 2000 til 2011 var Sejersted styreformann i Stiftelsen Fritt Ord, som årlig deler ut flere titalls millioner kroner i støtte til ulike kulturelle og andre samfunnsnyttige formål.

Fra 2010 til 2014 var Sejersted styremedlem i Store norske leksikon.

Utvalgte utgivelser:

  • Fra Linderud til Eidsvold Værk (bind II-III), 1972-79
  • Ideal, teori og virkelighet: Nicolai Rygg og pengepolitikken i 1920-årene, 1973
  • Historisk introduksjon til økonomien, 1973
  • Den vanskelige frihet 1814-50 (bind 10 av Cappelens Norges historie), 1978
  • Vekst gjennom krise. Studier i norsk teknologihistorie, 1983
  • En storbank i blandingsøkonomien (DnCs historie), 1983
  • Hovedredaktør for Høyres Historie (4 bind), forfatter av bindet Opposisjon og posisjon 1945-1981, 1984.
  • Teknologipolitikk, 1988
  • Norsk idyll?, 2000
  • Taler for fred, Francis Sejersteds samlede taler til fredsprisvinnerne utgitt i bokform, 2000

Utvalgte verv:

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg