dagpenger

Betaling med kort: Dagpenger gir inntekt til personer som er arbeidsløse.
Betaling
Av /Shutterstock.

Dagpenger er ytelser fra folketrygden ved arbeidsløshet.

Dagpenger kan utbetales til den som har tapt minst halvparten av arbeidsinntekten på grunn av arbeidsløshet. Forutsetninger er at vedkommende har hatt inntekter siste år svarende til minst 1,5 ganger grunnbeløpet eller samlet arbeidsinntekt de siste tre år på minst 3 ganger grunnbeløpet.

Beregningsgrunnlag

Dagpengene beregnes ut fra inntekt siste år, eller, hvis det gir et bedre resultat, et gjennomsnitt av inntekten i de tre siste år. Inntekt over 6 ganger grunnbeløpet teller ikke med i beregningen. I tillegg skal stønader ved arbeidsløshet, sykmelding og fødsel/adopsjon medtas i beregningsgrunnlaget for dagpenger.

Dagpengene utgjør 2,4 promille av dagpengegrunnlaget og utbetales for fem dager i uken. Dagpengene svarer til ca 62,4 prosent av inntekten før skatt. Det ytes barnetillegg, som utgjør 17 kroner per forsørget barn under 18 år per dag.

Dagpengene utbetales ikke for de tre første dagene (ventetid). Hvis personen selv er skyld i at vedkommende mistet jobben, og ikke har en rimelig grunn, blir ventetiden minst 12 uker.

Dagpenger kan utbetales i til sammen 104 uker (78 uker hvis dagpengegrunnlaget er under 2 ganger grunnbeløpet). Man kan fremme krav om ny stønadsperiode hvis kravet om minsteinntekt fortsatt er oppfylt.

Bortfall

Personer med redusert arbeidstid har også rett til dagpenger. For aldersgruppen over 64 år gis stønad uten tidsbegrensning frem til oppnådd rett til alderspensjon.

Retten til dagpenger kan falle bort i et begrenset tidsrom dersom den arbeidsløse uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om arbeid eller arbeidsmarkedstiltak. Det gjelder også dersom den arbeidsløse enten har sagt opp sin stilling uten rimelig grunn, har sluttet uten rimelig grunn eller er avskjediget eller oppsagt av grunner som kan bebreides vedkommende.

Dagpenger er også betegnelse på den «lønn», kalt innkommanderingstillegg, som soldater får under pliktig militærtjeneste.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg