Betaling
Betaling med kort: Dagpenger gir inntekt til personer som er arbeidsløse.
Betaling
Av /Shutterstock.

Dagpenger er ytelser fra folketrygden ved arbeidsløshet.

Dagpenger kan utbetales til den som har tapt minst halvparten av arbeidsinntekten på grunn av arbeidsløshet. Forutsetninger er at vedkommende har hatt inntekter siste år svarende til minst 1,5 ganger grunnbeløpet eller samlet arbeidsinntekt de siste tre år på minst 3 ganger grunnbeløpet.

Beregningsgrunnlag

Dagpengene beregnes ut fra inntekt siste år, eller, hvis det gir et bedre resultat, et gjennomsnitt av inntekten i de tre siste år. Inntekt over 6 ganger grunnbeløpet teller ikke med i beregningen. I tillegg skal stønader ved arbeidsløshet, sykmelding og fødsel/adopsjon medtas i beregningsgrunnlaget for dagpenger.

Dagpengene utgjør 2,4 promille av dagpengegrunnlaget og utbetales for fem dager i uken. Dagpengene svarer til 62,4 prosent av inntekten før skatt. Det ytes barnetillegg, som utgjør 35 kroner per forsørget barn under 18 år per dag.

Varighet

Dagpengene utbetales ikke for de tre første dagene (ventetid). Hvis personen selv har sagt opp eller er skyld i at vedkommende mistet jobben, og ikke har en rimelig grunn, gjelder det en ventetid på minst 18 uker.

Dagpenger kan utbetales i til sammen 104 uker (52 uker hvis dagpengegrunnlaget er under 2 ganger grunnbeløpet). Man kan fremme krav om ny stønadsperiode hvis kravet om minsteinntekt fortsatt er oppfylt.

Vilkår

For å ha rett til dagpenger kreves det at vedkommende er reelt arbeidssøkende. Det betyr at man som hovedregel skal kunne jobbe minst 50 % og at man i prinsippet er villig til å ta et hvilket som helst arbeid hvor som helst i Norge. Mottakere av dagpenger må også være villige til å delta i eventuelle arbeidsmarkedstiltak tilrettelagt av NAV.

Bortfall

Retten til dagpenger kan falle bort i et begrenset tidsrom dersom den arbeidsløse uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om arbeid eller arbeidsmarkedstiltak. Det gjelder også dersom den arbeidsløse enten har sagt opp sin stilling uten rimelig grunn, har sluttet uten rimelig grunn eller er avskjediget eller oppsagt av grunner som kan bebreides vedkommende.

Dagpenger er også betegnelse på den «lønn», kalt innkommanderingstillegg, som soldater får under pliktig militærtjeneste.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg