kontantstøtte

Kontantstøtte, utbetaling til foreldre med barn mellom ett og to år som ikke eller bare delvis benytter barnehageplass med statlig driftstilskudd.

Kontantstøtten ble vedtatt ved lov av 16. juni 1998.

Støttebeløpet fastsettes av Stortinget og utgjør i 2014 5000 kroner per måned for barn mellom 13 og 18 måneder og 3303 kroner i måneden for barn mellom 19 og 23 måneder.

Hvis barnet går i deltids barnehage, utbetales redusert kontantstøtte. Støtten er den samme enten barnet lever sammen med bare den ene av foreldrene eller begge. Som hovedregel utbetales kontantstøtten til den som barnet bor fast sammen med. Kontantstøtten administreres av NAV.

I mars 2005 ble det utbetalt kontantstøtte for 72 921 ett- og toåringer. Tallet på mottakere har gått ned i takt med at barnehagene er bygd ut. I 2014 var tallet 20 846 samme måned.

Historikk og politikk

Kontantstøtten er politisk omstridt. Ordningen ble vedtatt etter forslag fra regjeringen Bondevik, men mot Arbeiderpartiets og Sosialistisk Venstrepartis stemmer.

Argumentene for kontantstøtten har vært å øke valgfriheten i omsorgsformer for småbarn, å gi småbarnsforeldre mer tid til samvær med egne barn og gjøre overføringene fra staten mer like mellom familier som bruker og ikke bruker barnehager med offentlig støtte.

Motstanderne av kontantstøtten hevder at den svekker likestillingen mellom kvinner og menn ved at småbarnsmødres yrkesdeltakelse reduseres, og at den reduserer takten i utbygging av barnehager.

Regjeringen Stoltenberg II reduserte kontantstøtten fra å gjelde fra ett til tre år, til ett til to.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg