Mor Courage og barna hennes, drama (1939) av Bertolt Brecht om den driftige marketentersken som kjemper for sin egen og barnas tilværelse under Trettiårskrigen.