Episk diktning, fortellende diktning, epikk, se epos.