Episk diktning, fortellende diktning, epikk. Se epos.