Mikael, mannsnavn, av hebraisk Mīkāēl, 'hvem er som Gud?'. Brukt i Norge siden 1300-tallet. Navnedag 29. september, Mikkelsmesse.