MGANL, fork. for Maharishis Globale Administrasjon gjennom Naturens Lov, fra 2001 navn på TM-organisasjonen i Norge. Se transcendental meditasjon.