Larvik

Larvik kommune i Vestfold fylke omfatter de tidligere kommunene Larvik og Lardal.Mot vest grenser kommunen mot Telemark, mot nordvest og nord mot Buskerud, mot nordøst mot Holmestrand og Tønsberg, mot øst mot Sandefjord og mot sør mot Oslofjorden.I areal er Larvik den største kommunen i Vestfold, men den nest største i antall innbyggere etter Sandefjord. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 55 artikler:

E

  1. Eftang