Kvelde er et tettsted i Larvik kommune i Lågendalen nord for Larvik bysentrum. Det er hovedsaklig et boligområde, men har mølle og annet landbruksbasert virksomhet.