Lardalitt, opprinnelig laurdalitt, en grovkornet magmabergart fra Oslofeltet, utbredt mellom Lågendalen og Farris. Det er mineralogisk sett en nefelinsyenitt eller plagifoyaitt, som vesentlig består av alkalifeltspat, plagioklas og nefelin med noe biotitt og diopsidisk pyroksen.