KS

Kommunesektorens organisasjon, er en sammenslutning av kommuner samt bedrifter med kommunalt eierskap. Alle landets kommuner er med, det vil si 356 primærkommuner og 11 fylkeskommuner etter sammenslåingene i 2018–2020. Til sammen blir det 366 kommuner, da Oslo er telt med både som primær- og fylkeskommune. Antallet vil ventelig stige noe fra 2024. Dette skyldes planene om å oppløse tre av de nye fylkene (Viken, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark), slik at det blir 15 fylkeskommuner, samt utskilling av Haram fra Ålesund kommune, slik at det blir 357 primærkommuner. I tillegg til kommunene er mer enn 500 kommunale, interkommunale og fylkeskommunale bedrifter med i KS.

Faktaboks

Også kjent som

Kommunesektorens organisasjon, tidligere Kommunenes sentralforbund

KS har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser, for eksempel under forberedelse og iverksettelse av lover, og fremme samvirke mellom dem og legge forholdene til rette for en mest mulig effektiv og serviceorientert lokalforvaltning. Medlemmene i KS' tariffområde, det vil si kommunal sektor unntatt Oslo, har til sammen i overkant av 450 000 ansatte (1. desember 2021). KS er dermed en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner og den største i offentlig sektor.

KS er delt i åtte regionforeninger: KS Agder, KS Innlandet, KS Møre og Romsdal, KS Nord-Norge, KS Trøndelag, KS Vestfold og Telemark, KS Vest-Norge og KS Viken. KS har et eget kontor i Brussel.

KS opptrer som arbeidsgiver ved lønnsforhandlinger og har fullmakt fra sine medlemmer til å inngå tariffavtaler med de ulike fagforbundene på medlemmenes vegne, slik det fremgår av kommuneloven av 25. september 1992 § 28. Et unntak er Oslo kommune, som er eget tariffområde med egne tariffavtaler med fagforeningene, men som ikke desto mindre er medlem av KS.

Oppbygning

Forbundets viktigste organer er Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret og fylkesstyrene. Den øverste myndigheten er Landstinget, som møtes hvert fjerde år og består av folkevalgte fra kommunestyrer og fylkesting samt delegater utpekt av landsmøtet i KS Bedrift. Landstinget velger 14 av Hovedstyrets 15 medlemmer og dessuten leder og nestleder(e).

Gunn Marit Helgesen er styreleder siden oktober 2021. Hun hadde også dette vervet i 2012–2020. Administrerende direktør siden juni 2014 er Lasse Hansen. Han etterfulgte Sigrun Vågeng, som gikk av med øyeblikkelig virkning i oktober 2013.

Oppgaver

KS ivaretar kommunenes interesser under forberedelse og iverksettelse av lover og opptrer som arbeidsgiver ved lønnsforhandlinger. Forbundet utfører en rekke felles oppgaver med hensyn til rådgivning, personalforvaltning, opplysnings- og informasjonsvirksomhet og forretningsdrift.

Forbundet er eneaksjonær i KF (tidligere Kommuneforlaget AS), som utgir en rekke fagbøker samt Kommunenes personalhåndbok én gang i året. KS er også eneaksjonær i Kommunal Rapport AS, som utgir tidsskriftet av samme navn.

Tarifforhandlinger

Tariffsystemet innenfor KS-området fungerer på den måten at de store hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden, det vil si Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne, fungerer som forhandlingssammenslutninger som forhandler fram hovedavtalen, hovedtariffavtalen og sentrale særavtaler med KS.

Det er imidlertid ikke forhandlingssammenslutningene, men de enkelte forbundene innenfor hovedorganisasjonene, som blir parter i avtalene med KS. Her skiller det kommunale tariffsystemet seg fra det statlige, hvor det er hovedorganisasjonene selv som er tariffparter på arbeidstakersiden.

Nåværende hovedtariffavtale i KS-området gjelder fra 1. mai 2022 til 30. april 2024, mens Hovedavtalen gjelder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023.

Historikk

Forløperne til KS var Norges Byforbund (stiftet i 1903) og Norges Herredsforbund (stiftet i 1923). Etter hvert som forskjellene mellom by- og herredskommuner forsvant, ble det mindre hensiktsmessig med to forbund. Sammen med såkalte sektorforbund som Norges Sosialforbund og Norges Havneforbund slo Norges Byforbund og Norges Herredsforbund seg i 1972 sammen til Norske kommuners sentralforbund (NKS).

Organisasjonen skiftet navn til Kommunenes sentralforbund i 1988. Navnet ble i 2004 endret til KS, som nå står for Kommunesektorens Organisasjon.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg