KS

Artikkelstart

KS, tidligere Kommunenes sentralforbund, er en sammenslutning av alle landets kommuner (428 primærkommuner og 19 fylkeskommuner før sammenslåingene i 2018–2020) samt mer enn 500 kommunale, interkommunale og fylkeskommunale bedrifter.

Faktaboks

Også kjent som

tidligere Kommunenes sentralforbund

KS har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser, fremme samvirke mellom dem og legge forholdene til rette for en mest mulig effektiv og serviceorientert lokalforvaltning. Medlemmene har til sammen rundt 440 000 ansatte fordelt på over 100 faggrupper (2018). KS er dermed en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner.

KS har fullmakt fra sine medlemmer til å inngå tariffavtaler med de ulike fagforbundene på medlemmenes vegne, jamfør kommuneloven av 25. september 1992 § 28. Et unntak er Oslo kommune, som er eget tariffområde med egne tariffavtaler med fagforeningene, men som ikke desto mindre er medlem av KS.

Oppbygning

Forbundets viktigste organer er Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret og fylkesstyrene. Den øverste myndigheten er Landstinget, som møtes hvert fjerde år og består av folkevalgte fra kommunestyrer og fylkesting samt delegater utpekt av landsmøtet i KS Bedrift. Landstinget velger 14 av Hovedstyrets 15 medlemmer og dessuten leder og nestleder(e).

Leder av Hovedstyret siden 2012 har vært Gunn Marit Helgesen. Administrerende direktør siden juni 2014 er Lasse Hansen. Han etterfulgte Sigrun Vågeng, som gikk av med øyeblikkelig virkning i oktober 2013.

Oppgaver

KS ivaretar kommunenes interesser under forberedelse og iverksettelse av lover og opptrer som arbeidsgiver ved lønnsforhandlinger. Forbundet utfører en rekke felles oppgaver med hensyn til rådgivning, personalforvaltning, opplysnings- og informasjonsvirksomhet og forretningsdrift.

Forbundet er eneaksjonær i Kommuneforlaget AS, som utgir en rekke fagbøker samt Kommunenes personalhåndbok én gang i året. KS er også eneaksjonær i Kommunal Rapport AS, som utgir tidsskriftet av samme navn.

Tarifforhandlinger

Tariffsystemet innenfor KS-området fungerer på den måten at de store hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden, det vil si Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio og Akademikerne, fungerer som forhandlingssammenslutninger som forhandler fram hovedavtalen, hovedtariffavtalen og sentrale særavtaler med KS.

Det er ikke forhandlingssammenslutningene, men de enkelte forbundene innenfor hovedorganisasjonene, som blir parter i avtalene med KS på den andre siden. Her skiller det kommunale tariffsystemet seg fra det statlige, hvor det er hovedorganisasjonene selv som er tariffparter på arbeidstakersiden.

Nåværende hovedtariffavtale i KS-området gjelder til 30. april 2020, mens hovedavtalen gjelder til 31. desember 2019. Begge avtaler fornyes vanligvis for to år ad gangen.

Historikk

Forløperne til KS var Norges Byforbund (stiftet i 1903) og Norges Herredsforbund (stiftet i 1923). Etter hvert som forskjellene mellom by- og herredskommuner forsvant, ble det mindre hensiktsmessig med to forbund. Sammen med såkalte sektorforbund som Norges Sosialforbund og Norges Havneforbund slo Norges Byforbund og Norges Herredsforbund seg i 1972 sammen til Norske kommuners sentralforbund (NKS).

Organisasjonen skiftet navn til Kommunenes sentralforbund i 1988. Navnet ble 2004 endret til KS, som nå står for Kommunesektorens Organisasjon.

Ekstern lenke

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg