Ingebjørg, kvinnenavn, sammensatt av Inge, av guden Ing eller Yngve, og norrønt bjǫrg, 'hjelp, berging'. Navnedag 14. september.